Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

Kalendarz imprez

  Lipiec 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    Obsługa techniczna ALFA TV

30-06-2020 | Stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

Burmistrz Drawna przyznał stypendia za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz wzorowe zachowanie następującym uczniom Szkoły Podstawowej w Drawnie:

 1. Stypendium I stopnia w wysokości 500 zł dla uczniów klas IV-VI, którzy uzyskali co najmniej średnią ocen 5,6 oraz wzorowe zachowanie:
 • Czerwieniec Michał
 • Gławdel Marta
 • Halec Zuzanna
 • Lewandowska Gabriela
 • Paś Filip
 • Żabecka Julia
 1. Stypendium I stopnia w wysokości 500 zł dla uczniów klas VII-VIII, którzy uzyskali co najmniej średnią ocen 5,5 oraz wzorowe zachowanie:
 • Buduj Anna       
 • Ciosmak Kornelia
 • Knasińska Fatima
 • Koziorowski Szymon
 • Słotwińska Nadia
 1. Stypendium I stopnia w wysokości 500 zł dla uczniów reprezentujących szkołę w dyscyplinach sportowych prowadzonych przez nauczyciela danej szkoły, osiągającym znaczące wyniki sportowe na szczeblu krajowym (miejsca od I-X); w zawodach, turniejach, rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe oraz zawodach prowadzonych w systemie współzawodnictwa sportowego szkół prowadzonych przez szkolne związki sportowe (miejsca I-III na szczeblu wojewódzkim):
 • Gdaniec Leon
 1. Stypendium II stopnia w wysokości 300 zł dla uczniów- finalistów konkursów organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty:
 • Kornelia Ciosmak

                                       Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

                                                                                     Burmistrz Drawna          

Andrzej Chmielewski        

więcej »

29-06-2020 | Burmistrz Andrzej Chmielewski otrzymał wotum zaufania i absolutorium

We wtorek, 23 czerwca odbyła się absolutoryjna Sesja Rady Miejskiej w Drawnie. Obrady odbyły się tradycyjnie w Drawieńskim Ośrodku Kultury z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W sesji uczestniczyło 13 radnych.

więcej »

29-06-2020 | Informacja

więcej »

29-06-2020 | Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

1.   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

2.   Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

3.   Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

więcej »

26-06-2020 |

więcej »

25-06-2020 |

więcej »


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia