Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

Kalendarz imprez

  Wrzesień 2018 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30Obsługa techniczna ALFA TV

12-10-2017 | Informacja o działaniach inwestycyjnych na terenie gminy oraz najważniejsze zrealizowane zadania w I półroczu 2017 r.

Informacja o działaniach inwestycyjnych na terenie gminy
oraz najważniejsze zrealizowane zadania w I półroczu 2017 r.

1. Przebudowa ulicy Energetyków (6 odcinków) wraz z budową oświetlenia drogowego.

Roboty budowlane obejmowały przebudowę nawierzchni jezdni i chodników 
w szczególności:

 • ścinanie drzew piłą mechaniczną
 • rozebranie nawierzchni z kruszywa, mas mineralno-bitumicznych
  i betonu, rozebranie chodników z płyt betonowych,
 • formowanie nasypów z ziemi
 • regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych i zaworów wodociągowych oraz gazowych
 • wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników
 • wykonanie podsypki
 • ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i krawężników betonowych oraz najazdów,
 • budowa kablowej linii oświetlenia drogowego oraz aluminiowych słupów oświetleniowych z oprawami LED.

Koszt zadania to: 891 567,64 zł brutto.

Zadanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w 63,63 % - PROW

Roboty budowlane trwały od  30.08.2016 r. do 28.04.2017 r.

Po realizacji podstawowego zakresu wykonano również 2 skrzyżowania z ulicą Choszczeńską, które zakończono 04.09.2017 r. Koszt realizacji skrzyżowań ok 40 000 zł brutto został pokryty z budżety Gminy.

Ul. Energetyków przed przebudową.

Ul. Energetyków po przebudowie

2. Remont dróg gruntowych w Gminie Drawno w 2017 r.

Droga do Zdanowa i Zdanów - Święciechów

Droga w Dominikowie (ul. Leśna Polana)

Droga Ostrożyce

Droga w Drawniku

Droga Niemieńsko Zamek

Droga Drawno ul. Łąkowa

Droga w Drawnie przy ogrodach działkowych (przed ogrodzeniem – ul. Chomętowska)

Łączny koszt robót remontowych 34 440 zł brutto.

3. Remont dróg bitumicznych

wykonanie cząstkowego remontu dróg bitumicznych w Gminie Drawno w zakresie uzupełnienia ubytków w jezdni n/w dróg:

- ulica Leśników w Drawnie (część bitumiczna)

- ulica Poprzeczna w Drawnie (od skrzyżowania z ul. Choszczeńską do ul. Kościuszki)

Wykonawca: S-PROBUD Sp. z o.o., ul. Usługowa 11, 73-110 Stargard Szczeciński

Koszt zadania:  ok 6 000,00 zł brutto

Termin wykonania: maj 2017 r.

Planuje się remont bitumiczny dróg w/w jesienią.

4.Budowa siłowni zewnętrznej w Drawnie przy ciągu pieszo- rowerowym.

Koszt wykonania siłowni łącznie z utwardzeniem to ok 31 500 zł brutto.

Wykonawcą siłowni była firma ZPU „ROMEX” Sp. Z o.o. ul. Metmańska 38, 85-039 Bydgoszcz.

Wykonawcą nawierzchni utwardzonej była firma Tom-Bruk, Tomasz Apoczkin, Sławęcin 8, 73-200 Choszczno.

5.Podpisano umowę na wykonanie elementów siłowni plenerowych (po 4 elementy) przy placach zabaw na terenie Drawna, na ulicach: Kaliskiej, Kolejowej i Leśników.

Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa w wys. 17 000 zł.

Koszt całego zadania to 36 900 zł brutto.

Wykonanie do końca października 2017 roku.

Wykonawcą jest AKTIV Place Zabaw Janusz Wachowiak, z siedzibą przy ul. Skrytej 99, 62-064 Plewiska.

6.Podpisano umowę na Zakup i montażu zestawu wielofunkcyjnego na plac zabaw w Dominikowie. Zakup dofinansowany z budżetu Województwa w wys. 10 000 zł.

Koszt zadania to ok 17 000 zł brutto, współfinansowany z funduszu sołeckiego sołectwa Dominikowo

Wykonawcą jest: „Avis” s.c. Ekologiczne Place Zabaw, Marek Małecki, Karina Małecka,
ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin.

7. Podpisano umowę o dofinansowanie na remont drogi w obrębie Krasnowa za ul. Leśną długości ok 1000 m. Gmina przygotowała wniosek na Grany sołecki w wys. 10 000 zł. Gmina zadeklarowała również wkład w wys.  42 804,00 zł brutto i podpisała umowę na zakup i transport kruszywa w ilości:

 • piachu 0-2 mm w ilości 300 ton,
 • kruszywa łamanego: 0-31,5 mm w ilości 550 ton.

Prace zostały wykonane w czynie społecznym przez mieszkańców sołectwa Drawno.

Dostawcą jest: Sylwia Mroczek Kopalnia Surowców Mineralnych, S. Mroczek,
T. Szczepański, Sp. Jawna, z siedzibą przy w Parsęcko 98 B, 78-400 Szczecinek.

8. Otrzymano potwierdzenie na dofinansowanie z LGD zagospodarowania plaży w Dominikowie. Realizacja do końca kwietnia 2018 r.

Łączny szacunkowy koszt zadania to: 209 090,00zł brutto; dofinansowanie w kwocie 133 044,00 zł.

W ramach inwestycji zostaną wykonane:

 • Elementy siłowni zewnętrznej
 • Budynek gospodarczy (kontenerowy przy miejscach parkingowych)
 • Altana drewniana na planie okręgu, służyła będzie do organizowania ognisk
 • Plac utwardzony z miejscami postojowymi
 • Utwardzenie istniejącej ścieżki kostką betonową
 • Inne elementy małej architektury

- ławo-stół bez zadaszenia: 8 szt.

- ławka z oparciem: 11 szt.

- kosz na śmieci: 10 szt.

- stojaki na rowery (na min. 4 szt. rowerów): 4 szt.

- stół do gry w ping ponga: 1 szt.

9. Otrzymano potwierdzenie na dofinansowanie z LGD przebudowy nawierzchni drogi przy ul. Łąkowej, przy budynku nr 19 ul. Pomorska. Długość ok 150 m.

Przebudowa na nawierzchnię bitumiczną. Realizacja do końca kwietnia 2018 r.

Łączny szacunkowy koszt zadania to ok 195 000 zł brutto. Dofinansowanie 100 000,00 zł.

 

10. Złożono rezygnację z dofinansowania na ok 14 % kwoty kosztorysowej przebudowy nawierzchni drogi do Sieniawy.

11. Unieważniony przetarg (brak oferty) na remont budynku mieszkalnego 4 lokalowego (na cele socjalne) po PKP w Kiełpinie. Przygotowania dot. wyburzenia obiektu oraz budowy kontenerowego obiektu na cele socjalne dla max 8 rodzin.

 

12. Informacja z Lasów Państwowych o przełożeniu inwestycji przebudowy nawierzchni drogi Jaźwiny-Sówka-Jelenie na rok 2018. Wkład Gminy Drawno do inwestycji to 5 % kosztów, w których m.in. wykonano dokumentację projektową.

 

13. Przygotowano wniosek o dofinansowanie remontu drogi – ulicy Poprzecznej w Drawnie. Wniosek zostanie ponowiony w ramach Programu Rozwoju Dróg Lokalnych i Powiatowych.

14. Trwają rozmowy na temat remontu ul. Choszczeńskiej wraz z infrastrukturą przyległą (m.in. poprawieniem studzienek).

15. Przygotowywane są dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie wniosku złożonego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. W wyniku procedury konkursowej wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości 331 300,00 zł. Wkład własny gminy stanowi kwota : 60 200 zł. Realizację projektu zaplanowano od stycznia 2018 roku do czerwca 2019 roku.  Działaniami Aktywnej integracji zostanie objętych 32 mieszkańców gm. Drawno, korzystających z pomocy społecznej.  W ramach projektu zaplanowano: pracę socjalną, działania edukacyjne, społeczne i  zawodowe, zgodnie z zaplanowaną ścieżką. Projekt będzie realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie.

16. Przygotowano dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie wniosku złożonego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania VIII, W wyniku procedury konkursowej wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości 137 599,78 zł. Wkład wlany gminy stanowi kwota: 24 374,20 zł w tym wkład niefinansowy 19 530 zł ( w postaci udostępnienia pomieszczeń). Wkład finansowy wynosi: 4844,20 zł. Projekt będzie realizowany w Przedszkolu Miejskim w Drawnie. Zaplanowano utworzenie grupy edukacyjno-terapeutycznej i grupy rewalidacyjno-wychowawczej obejmującej: teatroterapię, muzykoterapię, socjoterapię, terapię logopedyczną i psychologiczną dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością wraz z zakupem przedmiotów dydaktycznych oraz doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

17. Urząd brał udział w przygotowaniu projektów w ramach programu „Społecznik”. Jeden z projektów o wartości 2850 zł na konkurs kulinarny w Dominikowie został zakończony i rozliczony. Drugi o wartości 3000 zł dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest w trakcie realizacji.

18. Urząd Miejski w Drawnie przygotował projekt w ramach programu „Klub” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dzięki temu Szkolny Klub Żeglarski otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 000 zł. Wkład własny w wys. ok. 1100,00 zł zapewnia Gmina Drawno. W ramach tych środków zostaną sfinansowane dodatkowe zajęcia organizowane  przez klub oraz zakup sprzętu.

BIP

eBOI

elektroniczny samorząd

Facebook

e-MAPA

Baza firm

nasz kanał TV

OPS Drawno

krajobraz

Partnerstwo Drawy

LGR

GCI

Drawieński Park Narodowy

Caritas

Gazeta Lubuska

Choszczno

TPZD

SMS

SMS

FRONT

FRONT

zachodniopomorskie-info


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia