Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

Kalendarz imprez

  Grudzień 2019 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          







Obsługa techniczna ALFA TV

13-06-2019 | XI Sesja Rady Miejskiej w Drawnie

Zapraszam w dniu 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 do sali biesiadnej Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie na XI sesję Rady Miejskiej w Drawnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad XI sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr X.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Debata o stanie Gminy Drawno za 2018 rok. (Raport o stanie gminy druk nr 90)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawna wotum zaufania. (druk nr 91)
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok. (druk nr 92)
  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Drawna z wykonania budżetu za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia, (druk nr 93)
  2. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r., (druk nr 94)
  3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej. (druk nr 95)oraz podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok, (druk nr 96)

2/ udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawna z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. ( druk nr 97)

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany budżetu gminy Drawno na 2019 rok, (druk nr 98)

2) uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034, (druk nr 99)

3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (druk nr 100)

4) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiskakierownicze w szkole podstawowej i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drawno oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego, (druk nr 101)

5) sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Drawno i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu, ( druk nr 102)

6) powołania zespołu do wyboru ławników. (druk nr 103)

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zakończenie obrad XI sesji Rady Miejskiej.

Jednocześnie informujemy, iż posiedzenia komisji odbędą się w dniach:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji –17.06.2019 r. godz. 16:00

Komisja Rozwoju Społecznego - 17. 06.2019 r. godz. 16:00

Komisja Rewizyjna -17.06.2019 r. godz. 16:00

Komisja Planu, Budżetu i Inwestycji –24.06.2019 r. godz. 13:00

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Aleksander Dementiew

 

BIP

eBOI

System Rada

elektroniczny samorząd

Facebook

e-MAPA

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Baza firm

Kąpieliska

nasz kanał TV

OPS Drawno

krajobraz

Partnerstwo Drawy

LGR

Drawieński Park Narodowy

Caritas

Gazeta Lubuska

TPZD

SMS

SMS

FRONT

FRONT

Rozlicz PIT w Drawniew Drawnie

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia