Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

Kalendarz imprez

  Sierpień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            Obsługa techniczna ALFA TV

29-06-2020 | Burmistrz Andrzej Chmielewski otrzymał wotum zaufania i absolutorium

We wtorek, 23 czerwca odbyła się absolutoryjna Sesja Rady Miejskiej w Drawnie. Obrady odbyły się tradycyjnie w Drawieńskim Ośrodku Kultury z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W sesji uczestniczyło 13 radnych.

Najważniejszymi punktami było głosowanie nad wotum zaufania oraz absolutorium Burmistrza Drawna. Absolutorium jest powiązane ściśle z procedurą budżetową. Stanowi wyraz akceptacji rady dla sposobu wykonania budżetu przez burmistrza. Wiąże się z odpowiedzialnością jaką ponosi on z tytułu prowadzenia gospodarki finansowej gminy. Podejmując decyzję o udzieleniu absolutorium Rada Miejska, zgodnie z przepisami uwzględnia sprawozdania z wykonania budżetu i finansowe, opinię regionalnej izby obrachunkowej, informację o stanie gminnego mienia oraz stanowisko komisji rewizyjnej. Wotum zaufania natomiast jest ustosunkowaniem się Rady Miejskiej do informacji przedstawionych przez Burmistrza w raporcie o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności w poprzednim roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady. W swoim wystąpieniu A. Chmielewski podkreślił, że  rok 2019 był kolejnym z rekordowym budżetem. Był rokiem bardzo wielu – jak na możliwości pięciotysięcznej gminy –inwestycji ważnych dla naszych mieszkańców. W wydatkach majątkowych wykonanych za ponad 4200 tyś. zł. zawierają się m.in. remonty dróg w Święciechowie, Podegrodziu, ulice Słoneczna i Pomorska (od Łąkowej), kapitalny remont budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie, zagospodarowanie placu przy jeziorze Grażyna, budowa świetlicy w Niemieńsku czy budowa kanalizacji trzech ulic z udziałem KZU-H w Drawnie. To wszystko zrealizowano z jednoczesnym pomniejszeniem długu gminy.

Wotum zaufania przyznano Burmistrzowi Drawna większością głosów, przy jednym głosie przeciw i jednym wstrzymującym się. Głosowanie odbyło się po akceptacji przez Radę Miejską przedstawionego Raportu o stanie Gminy Drawno za 2019 rok.

Głosowanie nad absolutorium poprzedziła informacja Burmistrza Andrzeja Chmielewskiego i skarbnik Agnieszki Zareckiej dotycząca wykonania ubiegłorocznego budżetu oraz kondycji finansowej gminy. Wydatki i dochody udokumentowane zostały raportami, poddanymi wcześniej analizie Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Zarówno Komisja Rewizyjna, jak i RIO ustosunkowały się do przedstawionych rozliczeń pozytywnie.

Konsekwencją akceptacji przedstawionych rozliczeń i stanu Gminy Drawno było przyznanie większością (13 głosów za, 1 wstrzymujący się i 1 przeciwny) Burmistrzowi Drawna Andrzejowi Chmielewskiemu absolutorium.


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia