Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

Kalendarz imprez

  Listopad 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            Obsługa techniczna ALFA TV

17-11-2020 | Kolejny rok z dużą ilością inwestycji w gminie Drawno

Racjonalne prowadzenie gospodarki finansowej gminy, realizacja wielu ważnych dla społeczności inwestycji, dbałość o dobro mieszkańców poprzez podnoszenie jakości życia, pomimo epidemii duża aktywność branży turystycznej, wysokie miejsce w rankingach i zaszczytne nominacje - wszystko to stawia gminę Drawno w czołówce gmin powiatu choszczeńskiego.

W roku bieżącym gmina Drawno została zauważona i znalazła sie w gronie gmin nominowanych do ogólnopolskiej nagrody gospodarczej LIDER GOSPODARKI REGIONALNEJ za istotny wkład w rozwój społeczno-gospodarczy swojego regionu przez wprowadzenie pozytywnych zmian ilościowych, jakościowych i strukturalnych, które zaowocowały powstaniem nowych wartości gospodarczych i intelektualnych, a przede wszystkim wpłynęły na zmianę poziomu życia mieszkańców.

Bardzo ważnym elementem kształtowania procesów rozwoju lokalnego i regionalnego jest realizacja gminnych inwestycji infrastrukturalnych. Gmina Drawno na bieżąco realizuje zaplanowane inwestycje w infrastrukturę. Należą do nich m.in.: budowa i remonty dróg, kanalizacja, remonty placówek oświatowych, budowa i remonty obiektów  sportowych, budowa nowej infrastruktury turystycznej, doposażenie placów zabaw dla dzieci i budowa ujęcia wody.

Działania inwestycyjne w Gminie Drawno w 2020 roku

Inwestycje zrealizowane:

 • Gmina Drawno otrzymała dofinansowanie na remont przystani nad jeziorem Adamowo wraz z budową pomieszczenia gospodarczego i zagospodarowaniem terenu.

Wartość dofinansowania wyniosła 116 280,00 zł.

Inwestycję wykonano w zakresie remontu budynku hangaru, budowy pomieszczenia gospodarczego na łodzie, wymiany ogrodzenia, utwardzenie   i zagospodarowanie terenu oraz montaż toy-toya.

 • W ramach Lokalnych inicjatyw dla obszarów rewitalizowanych na terenie gminy Drawno w Niemieńsku zakupiono meble i wyposażenie do świetlicy, a w Konotopiu został wymieniony element  na placu zabaw.

 • W ramach konkursu "Granty Sołeckie 2020", gmina Drawno otrzymała trzy granty w wysokości po 10 000 zł.

W sołectwie Niemieńsko zamontowano bariery przy świetlicy, położono kostkę betonową, zakupiono ławki i kosze na śmieci oraz krzewy ozdobne.

W sołectwie Święciechów zakupiono kostkę betonową i położono przy dojściu do placu zabaw, a w Zatomiu zakupiono elementy zabawowe na plac zabaw.

 • Zrealizowano projekt Szkolnego Klubu Żeglarskiego w Drawnie. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano dwa wydarzenia promujące żeglarstwo, bezpłatne szkolenie w zakresie żeglowania dla 25 osób i zakupiono łódź omega. Wartość dofinansowania to 50 000 zł.

 • Na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej w Drawnie zakupiono 28 tabletów oraz 6 laptopów na kwotę 45 000 zł. Zakup w całości został sfinansowany z projektu "Zdalna Szkoła".
 • Gmina Drawno otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w ramach programu "Zdalna szkoła+". Kwota wsparcia wyniosła 53 223,24 zł.

   

 • Pozyskaliśmy również środki finansowe w kwocie 45.269,00 zł na realizację projektu grantowego „Pomorze Zachodnie – bezpieczna edukacja” z przeznaczeniem na zakup środków higienicznych i urządzeń do dezynfekcji. Zakupiliśmy m.in. rękawiczki jednorazowe, ozonator, dyfuzatory, lampy bakteriobójcze, zmywarkę do wyparzania naczyń do Przedszkola w Drawnie itp.
 • W ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zrealizowano projekt pt. "Pożegnanie lata w Drawnie", w ramach którego zorganizowane zostały m.in. Dożynki Gminne. Kwota dofinansowania to 8 200 zł

     W trakcie realizacji są:

 • Trzeci etap przebudowy dróg na osiedlu w Drawnie: Saperów i Zdrojowej, planowany do zrealizowania na koniec września 2021 r.

W 2019 roku w ramach pierwszego etapu wykonane zostało oświetlenie na całym osiedlu, a w 2020r. zakończony został II etap prac, obejmujący przebudowę drogi Potokowej i Piaskowej.

Gmina Drawno otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 530 608,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego gminy w inwestycjach drogowych. Dotyczy to drogi Saperów-Zdrojowa.

 • W Niemieńsku przebudowana została jezdnia, chodnik, 2 wjazdy oraz 2 wejścia do posesji. Koszt robót wynosi 77 541,27 zł brutto.

 • W Święciechowie zakończona została przebudowa jezdni na drodze wewnętrznej dojazdowej wraz z dojściem do budynków mieszkalnych. Koszt robót wynosi 85 269,75 zł brutto.

 • Natomiast w Chomętowie kończy się przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z placem manewrowym, stanowiącego drogę wewnętrzną dojazdową. Przebudowany zostanie również odcinek kanalizacji deszczowej.                                                                                     Koszt robót wynosi 207 035,63 zł brutto.

Zakończenie wszystkich robót budowlanych planowane jest do 30.11.2020 r.

 • W ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 edycja 2020 Moduł 2 "Zapewnienie funkcjonowania placówek  Senior+" pozyskano środki na działalność Klubu Seniora w Drawie.

Inwestycje zaplanowane:

 • Gmina Drawno podpisała umowę o dofinansowanie przebudowy 3,6-kilometrowego odcinka drogi gminnej Drawno – Zdanów. Jest to inwestycja wieloletnia o wartości 4 mln 797 tys. zł. 

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi w 2020 r.: 182 tys. zł, w 2021 r. - 756 tys. zł, a w 2022 r. - 1 mln 124 tys. zł, a w 2023 r. 335 tys.

I etap inwestycji to przebudowa ul. Leśników na odcinku 460 metrów drogi. Planowany termin wykonania do 30.09.2021 r.

W I etapie zaplanowano: przebudowę drogi asfaltowej i wjazdów oraz z kostki betonowej chodników, parkingów i łącznika nr 1 – drogi dojazdowej.

 • Podpisano umowę na dofinansowanie operacji pod nazwą: „Budowa ujęcia wody w miejscowości Borowiec, gm. Drawno”. Wartość zadania brutto to kwota 452 497 zł. Wykonanie zadania planowane jest do końca 2021 roku.
 • Podpisano umowę na Zagospodarowanie działki nr 211 oraz działki nr 306 obręb Drawno w ramach projektu: „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu”.

Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj, w związku z czym do końca 2020 roku zostanie wykonana dokumentacja budowlana natomiast roboty budowlane planowane są do zakończenia  pod koniec 2021 roku.

Inwestycja obejmuje: remont szatni sportowej, utwardzenie ciągów komunikacyjnych wraz z parkingiem, remont hangaru wraz z utwardzeniem terenu, wzmocnieniem nabrzeża i budową pomostu, oświetlenie terenu boiska i parku, utwardzenie ścieżek w parku wraz z budową elementów sprawnościowych, zagospodarowanie terenu parku z wycinką drzew i krzewów.

 

 • Przygotowano dokumentację budowlaną na termomodernizację szkoły podstawowej w Drawnie. We wrześniu br. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji.

Wartość przedsięwzięcia 3 313 306,92 zł. Wnioskowana kwota 2 319 314,82 zł. Planowana realizacja w latach 2022-2023.

 

 • Trwają prace projektowe nad budową kanalizacji sanitarnej w: Barnimie – Drawno z koncepcją przyłączenia Sieniawy.

Planowany termin wykonania dokumentacji – do końca 2020 roku.

 • Przygotowano dokumentację projektową i otrzymano pozwolenie na budowę dla przebudowy ul. Żeromskiego w Drawnie. Przebudowa zakłada poszerzenie istniejącej jezdni, budowę chodników, miejsc parkingowych i przebudowę placu.

 • Złożono wniosek o dofinansowanie budowy placu zabaw na terenie koło przedszkola. Koszt zakupu i montażu elementów ujętych we wniosku: 76 793,09 zł. Planowana realizacja na wiosnę 2021 roku.
 • Złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek w ramach tzw. Grantów Strażackich otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 000 zł. Pozyskana kwota zostanie przeznaczona na roboty budowlane związane z remontem posadzki w garażu strażnicy.
 • Złożono 3 wnioski o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Maksymalna kwota jaką gmina Drawno może otrzymać według limitu to 530 608 zł. Złożone wnioski dotyczą następujących inwestycji: budowy ujęcia wody w Borowcu, budowy drogi Drawno-Zdanów i budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Warto przedstawić wyniki rankingu "Wspólnoty" (ogólnopolskiego pisma samorządu terytorialnego) dotyczące aktywności inwestycyjnej gmin w latach     2017-2019. Należy podkreślić wysokie miejsce, jakie zajmuje gmina Drawno.

Poniżej przedstawiamy porównanie średnich wydatków inwestycyjnych na osobę w gminie Drawno w stosunku do pozostałych gmin powiatu choszczeńskiego i do gminy Kalisz Pomorski należącej do powiatu drawskiego.

Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2017-2019 wg WSPÓLNOTY

Średnie wydatki inwestycyjne per capita w zł

GMINA

MIEJSCE

Średnie wydatki inwestycyjne per capita (w zł)

DRAWNO

(inne miasta, na 606 sklasyfikowanych)

313

706,63

PEŁCZYCE

(inne miasta, na 606 sklasyfikowanych)

370

669,46

KALISZ POMORSKI

(inne miasta, na 606 sklasyfikowanych

388

636,49

RECZ

(inne miasta, na 606 sklasyfikowanych

594

207,46

KRZĘCIN

(gminy wiejskie, na 1537 sklasyfikowanych)

859

733,55

BIERZWNIK

(gminy wiejskie, na 1537 sklasyfikowanych)

1311

458,19

CHOSZCZNO

(ranking miast powiatowych, na 267 sklasyfikowanych)

213

500,39

Zbliżamy się do końca 2020 roku. Z pewnością okres epidemii to dla samorządów czas trudny. Pomimo tego jest to dobra okazja, żeby przekazać mieszkańcom naszej gminy informacje na temat tego co  się udało wykonać, co jest w trakcie realizacji i tego co już zaplanowaliśmy.

Nasza praca skupia się w dużej mierze na kontynuacji rozpoczętych działań inwestycyjnych i tych, które są zaplanowane w roku przyszłym i latach następnych - zaznacza Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski.

Zarządzanie budżetem lokalnym w obecnej sytuacji jest trudne, a zarazem jednym z głównych czynników wpływających na rozwój lokalny. Gdy budżet jest odpowiednio planowany, a następnie w prawidłowy sposób i zgodny z wymogami wypełniany, możliwe jest, aby gmina mogła się rozwijać i być konkurencyjna - podkreśla Burmistrz Drawna.

Wszystkie te działania kierowane są na rzecz społeczności lokalnej i w dużym stopniu podnoszą standard życia mieszkańców naszej gminy.

 


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia