Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

Kalendarz imprez

  Sierpień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            Obsługa techniczna ALFA TV

04-10-2010 | Zaproszenie do składania ofert

1.  Zamawiający: Gmina Drawno zaprasza do złożenia oferty na:

 

Przedmiot zamówienia:

wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn. budowa i przebudowa nawierzchni ulicy Wczasowej w Drawnie.

Zakres zamówienia obejmują prace projektowe dotyczące:

1)  Budowy drogi na odcinkach wskazanych na załączniku graficznym.

2)  Doprowadzenia do odpowiedniej nośności konstrukcji jezdni.

3)  Zapewnienia sprawnego odwodnienia drogi poprzez spełnienie obowiązujących warunków technicznych oraz rozwiązań wynikających z przeprowadzenia procedur formalno-prawnych.

4)  Przebudowy nawierzchni drogi na nawierzchnię z kostki betonowej typu „starobruk”.

5)  Włączenia drogi do sieci dróg publicznych – 2 skrzyżowania z ul. Choszczeńską /droga wojewódzka/ wraz z usunięciem kolizji z siecią energetyczną.   

6)  Budowy nowych chodników, zjazdów do posesji oraz parkingu dla postoju ok. sześciu samochodów osobowych /rozwiązania projektowe powinny uwzględniać korektę niebezpiecznych łuków, skrzyżowań/.

 

Wykonawca, po zawarciu umowy zobowiązany będzie do występowania w jego imieniu we wszystkich sprawach związanych z przygotowaniem i wykonaniem dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji a w szczególności do występowania wobec organów administracji publicznej w postępowaniach związanych z Inwestycją.

 

Dokumentacja budowlana musi zawierać:

1) Projekt budowlano-wykonawczy w ilości 4 egz.

2) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w ilości 2 egz.

3) Kosztorys inwestorski w ilości 2 egz.

4) Przedmiar robót w ilości 2 egz.

5) Ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.

 

2.    Termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2011 roku

 

3.    Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji:

Urząd Miejski w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno

pok. nr 5, Grzegorz Wiśniowski

 

4.  Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 22 października 2010 roku, do godziny 15.00 w Urzędzie Miejskim w Drawnie, ul Kościelna 3, 73-220 Drawno w sekretariacie urzędu, faxem na nr 957682031 lub e-mailem na adres: poczta@drawno.pl z dopiskiem: „oferta na wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn. budowa i przebudowa nawierzchni ulicy Wczasowej w Drawnie”


Załącznik graficzny:


(Kliknij, by powiększyć)


Dodano 13.10.2010r.:

Do zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:
1. Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnych map do celów projektowych i czy ewentualnie przekaże je Wykonawcy?
2. Gdzie należy odprowadzić ścieki z odwodnienia drogi?
3. Czy na przedmiotowy teren Zamawiający posiada aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego?
4. Wg załączonej mapy są trzy włączenia do ul. Choszczeńskiej a w zakresie opracowania pkt. 5 jest liczba 2. Proszę o sprecyzowanie tego punktu.
5. Czy w zakres zamówienia wchodzi również opracowanie projektów tymczasowej i stałej organizacji ruchu?

ODPOWIEDŹ
Ad 1. Zamawiający nie jest w posiadaniu aktualnych map do celów projektowych.
Ad.2. Odprowadzenie wód opadowych po podczyszczeniu w separatorach częściowo do gleby oraz częściowo do istniejącego układu kanalizacji deszczowej.
Ad.3. Na teren stanowiący przedmiot opracowania istnieje częściowo aktualny plan zagospodarowania przestrzennego /dostępny na stronie http://www.bip.drawno.pl/strony/783.dhtml, natomiast na teren nie objęty planem Wykonawca zobowiązany jest wystąpić o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Ad.4. W dokumentacji należy wykonać i uzgodnić 2 zjazdy na drogę wojewódzką (skrzyżowania) natomiast 3 zjazd istniejący przy budynku nr 55 dotyczy jedynie wymiany nawierzchni.
Ad.5. W zakres zamówienia nie wchodzi opracowanie projektów tymczasowej i stałej organizacji ruchu.
 


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia