Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

Kalendarz imprez

  Sierpień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            Obsługa techniczna ALFA TV

14-12-2010 | Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Narodowego Spisu Powszechnego

Burmistrz Drawna - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

I. Niezbędne wymagania dla kandydatów:

1) ukończone 18 lat,
2) co najmniej wykształcenie średnie,
3) zamieszkiwanie lub wykonywanie pracy na terenie Gminy Drawno,
4) pełna sprawność fizyczna,
5) umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
6) obowiązkowość,
7) rzetelność,
8) umiejętność organizacji pracy własnej,
9) umiejętność obsługi komputera,
10) znajomość terenu gminy,
11) pożądana znajomość systemu GPS i praktyczna umiejętność wykorzystywania map cyfrowych (spełnienie tych kryteriów nie stanowi jedynie i wyłącznie o zatrudnieniu kandydata).

II. Harmonogram zadań - dyspozycyjność rachmistrzów:

1) 20 – 22 styczeń 2011 r.: szkolenie rachmistrzów zakończone egzaminem.
2) 1 marca – 17 marca  2011 r.- obchód przedspisowy,
3) 6-7 kwietnia 2011 r.- odprawa przedspisowa dla rachmistrzów,
4) 8 kwietnia – 30 czerwca  2011 r. - spis powszechny.

Ważna informacja!

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Burmistrza Drawna jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach.

Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkoleń nie będzie mógł przystąpić do egzaminu końcowego.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez Dyrektora Urzędu Statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

Uwaga!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy zlecenia  przy  Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

III. Wymagane dokumenty:

1) pisemne zgłoszenie kandydatury z podpisem zawierające następujące dane:

  • imię, nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • nr telefonu kontaktowego, adres e-mail,
  • data urodzenia,
  • miejsce zatrudnienia (w przypadku uczniów/studentów miejsce pobierania nauki),
  • informacja o ewentualnym pobieraniu renty, emerytury bądź o posiadanym statusie bezrobotnego,

- w przypadku braku pracy - określenie bezrobotny.

2) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe),
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 roku o ochronie danych osobowych  (druki oświadczeń o których mowa w punktach 3, 4, 5 do pobrania na stronie lub w Urzędzie pok. Nr12)

IV. Termin składania zgłoszeń: 6 - 20 grudnia 2010 roku.

V. Miejsce składania zgłoszeń:


Urząd Miejski , ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno
Sekretariat, pok. Nr 12

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011r." Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.Burmistrz Drawna    

Andrzej Chmielewski

 

Załączniki:


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia