Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

Kalendarz imprez

  Sierpień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            Obsługa techniczna ALFA TV

31-05-2011 | Informacja dotycząca wyboru ławników sądowych na kadencje 2012-2015

INFORMACJA

dotycząca  wyboru  ławników  sądowych  na  kadencje  2012-2015

 

Na podstawie  art. 160 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. –Prawo o ustroju sądów powszechnych )Dz U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miejska w Drawnie wybierze ławników sądowych na potrzeby Sądu Rejonowego w Choszcznie:

- ławnicy dla spraw rodzinnych w ilości: 2 osoby

- ławnicy dla spraw pracy w ilości:        2 osoby

 

Kandydatów na ławników należy zgłaszać w terminie do 30 czerwca 2011 r. w Biurze Rady Gminy Drawno, pok. Nr 13.

 

Szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników przez podmioty uprawnione, wymienione w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, oraz wzór karty zgłoszenia określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 50, poz.370).

 

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 2. informacje z Krajowego Rejestru Karnego,
 3. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 4. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (50 zł) oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Zgodnie z art. 162 ust. 1 i 2 kandydatów na ławników zgłaszają bezpośrednio do Rady Gminy:

 • prezesi sądów,
 • stowarzyszenia,
 • organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie Gminy Drawno,
 • kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

 

Ławnikiem może zostać wybrana osoba spełniająca kryteria określone w w/w ustawie.

Ławnikiem może być ten kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,  
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

 Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.  

                         

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych dostępne są w Urzędzie Miejskim pok. Nr 13 jak również w formie elektronicznej na stronie urzędu.

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                PRZEWODNICZĄCY RADY                                                                                                                                                                /-/ Czesław Paszkiewicz               

 

Pliki do pobrania:

1. Karta zgłoszenia

2. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika sądowego

3. Oświadczenie

4. Zapytanie o niekaralności                                               


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia