Przebudowa drogi gminnej nr 656011Z w Drawnie (I etap) - budowa sieci oświetlenia drogowego na ul. Potokowej, ul. Piaskowej, ul. Zdrojowej i ul. Saperów

Budowa sieci oświetlenia drogowego na ul. Potokowej, ul. Piaskowej, ul. Zdrojowej i ul. Saperów w Drawnie jako I etap w ramach projektu z Funduszu Dróg Samorządowych, dofinansowane w wysokości 60%. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia była firma ARAS – Arkadiusz Głowacki z Drawna.

 

Galeria zdjęć