Dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych - informacje

Na terenie Gminy Drawno obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy) realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie, ul. Kościuszki 9.