Informacja dotycząca funkcjonowania Urzędu oraz jednostek podczas pandemii COVID-19

Szanowni Państwo

W związku z nietypową sytuacją w kraju spowodowaną szczerzeniem się KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 i zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, Burmistrz Drawna informuje, że bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.

W związku z tym, w celu minimalizowania ryzyka zakażenia w trakcie epidemii SARS-CoV-2 interesanci Urzędu Miejskiego w Drawnie zobowiązani są do:

  • noszenia osłony nosa i ust,
  • dezynfekcji rąk przy wejściu do budynków,
  • zachowania bezpiecznej odległości od innych osób przebywających w budynkach,
  • ograniczenia do niezbędnego minimum czasu pobytu w budynkach,
  • ograniczenia rozmów (w tym także telefonów komórkowych) w trakcie przebywania w budynkach,
  • stosowania się do zaleceń obowiązujących w budynkach Urzędu.
  • dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba.

Zachęcamy również do załatwiania spraw poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub poprzez skrzynkę podawczą ePUAP.

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Drawnie: 95 768 20 31

e-mail: poczta@drawno.pl

Skrzynka podawcza: /16w19gmjc3/SkrytkaESP

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie: 95 768 24 50

e-mail: ops-drawno@wp.pl

Centrum Informacji Turystycznej "Spichlerz": 644 772 664

Komunalny Zakład Usługowo - Handlowy w Drawnie: 95 768 22 01