Informacja dotycząca funkcjonowania Urzędu oraz jednostek podczas pandemii COVID-19