Wspólne świętowanie i czerpanie radości z muzyki chóralnej!

W sobotę 22 czerwca br. w Barnimiu odbył się II Międzydiecezjalny Konkurs Muzyki Chóralnej ,,VOX DOMINI”. Wydarzenie miało na celu przede wszystkim prezentację dorobku artystycznego chórów parafialnych, co pozwala na pobudzanie zainteresowania muzyką chóralną wśród szerokiej publiczności.

Chcemy także popularyzować wartościowe artystycznie pieśni i utwory chóralne, które mają ogromne znaczenie kulturowe.

Konkurs stanowi doskonałą okazję do konfrontacji osiągnięć i wymiany doświadczeń między chórami, co przyczynia się do doskonalenia poziomu wykonawczego zespołów chóralnych. Jednocześnie, wydarzenie to promuje gminę Drawno i nasz piękny region, ukazując jego bogactwo kulturowe i artystyczne.

Organizatorami II Międzydiecezjalnego Konkursu Muzyki Chóralnej ,,VOX DOMINI”
w Barnimiu był ks. Wojciech Kozub Proboszcz parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Barnimiu, Wojciech Wiśniowski Burmistrz Drawna, Adam Wasieczko oraz Michał Rajewski.