Zachodniopomorski Program Antysmogowy 2.14

 

Burmistrz Drawna ogłasza nabór zgłoszeń o przyznanie grantów  w wysokości 7 500 złotych na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem  projektu „Zachodniopomorski Program Antysmogowy dla właścicieli lokali na terenie gminy Drawno”.   

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest likwidacja pieców lub kotłów węglowych opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich źródłem ciepła w budynku jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym i spełnienie warunków wskazanych w „Regulaminie udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców” .

Przyznanie grantu następuje w wyniku złożenia poprawnego pod względem formalnym zgłoszenia o przyznanie grantu (dalej Zgłoszenie).

Nabór zgłoszeń trwa w trybie ciągłym do momentu przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu. Decyduje kolejność złożonych wniosków.

Limit środków przeznaczonych na granty wynosi: 112 500 zł.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawnie  lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Drawnie, ul. Kościelna 3 , 73-220 Drawno  (liczy się data wpływu).

Wszelkich informacji udzielą pracownicy Urzędu Miejskiego w Drawnie:

Marta Kowarska- nr telefonu: 664772027   email: mkowarska@drawno.pl

Monika Pasierbiewicz nr telefonu: 664772694   email: mpasierbiewicz@drawno.pl

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin udzielania grantów
  2. Zgłoszenie
  3. Oświadczenie współwłaściciela
  4. Rozliczenie grantu
  5. Projekt umowy o powierzenie grantu
  6. Regulamin i zakres kontroli
  7. Klauzula informacyjna