Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

Kalendarz imprez

  Wrzesień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        Obsługa techniczna ALFA TV

Informacje

CO NOWEGO W DRAWIEŃSKIEJ SPÓŁCE WODNEJ?

    Dnia 06 marca 2014 r. o godz. 17:00  w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Drawnie odbyło się zebranie członków Drawieńskiej Spółki Wodnej. W zebraniu oprócz członków Spółki uczestniczyli: Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski, Kierownik Oddziału Terenowego Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – Bogdan Skubicki oraz kilku rolników z Barnimia. Tematem zebrania było złożenie wniosku do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na wykonanie melioracji wodnych szczegółowych na polach położonych w zlewni rowu melioracyjnego w obrębie miejscowości Barnimie. W zakres tej inwestycji melioracyjnej wchodzi także przebudowa zniszczonego odcinka rurociągu melioracyjnego.

    Na początku Zebrania poproszono o zabranie głosu Burmistrza Drawna Andrzeja Chmielewskiego, który poinformował zebranych o podjętych działaniach mających na celu szybką i sprawną realizację inwestycji melioracyjnych w Barnimiu oraz pozyskanie środków na funkcjonowanie Spółki. Burmistrz zrelacjonował spotkanie z Dyrektorem Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – Tomaszem Płowensem, od którego uzyskał zapewnienie wszelkiej pomocy i priorytetowego potraktowania sprawy Barnimia. Poinformował także o rozmowach z Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Panią Barbarą Wójcik, u której zabiegać będziemy o dotację na bieżącą działalność Spółki.

    Następnie głos zabrał Kierownik Oddziału Terenowego ZZMiUW w Choszcznie Bogdan Skubicki, który przedstawił szczegółowo procedurę składania wniosków oraz omówił zakres koniecznych do wykonania prac melioracyjnych, obszar i sposób rozliczenia wykonanych prac. Wnioskowane inwestycje melioracyjne będą finansowane w 80 % przez Skarb Państwa przy współudziale publicznych środków wspólnotowych. Pozostałe 20 % kosztów zainteresowani właściciele gruntów zwracają w formie opłaty inwestycyjnej. Wysokość opłaty inwestycyjnej, dla każdego zainteresowanego właściciela gruntów, ustala w drodze decyzji Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, działający z upoważnienia Marszałka Województwa, proporcjonalnie do powierzchni gruntów, na które korzystny wpływ wywierają wybudowane urządzenia melioracji wodnych szczegółowych. Opłata inwestycyjna będzie wnoszona w 15 równych rocznych ratach w terminie do dnia 30 października każdego roku, przy czym opłata inwestycyjna mniejsza od 1000 zł pobierana będzie w 3 równych, rocznych ratach. Pierwszą ratę opłaty inwestycyjnej pobiera się po upływie dwóch lat od dnia przekazania urządzeń do eksploatacji.

    Na zakończenie zebrania ustalono termin składania kompletnych wniosków na dzień 14 marca 2014 r.

Jan Matujzo

ZEBRANIE

Zarząd Drawieńskiej Spółki Wodnej informuje, że dnia 06.03.2014 r. o godzinie 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Drawnie odbędzie sie zebranie członków DSW. Tematem zebrania będzie wniosek o dofinansowanie inwestycji melioracyjnej w Barnimiu. W zebraniu będzie uczestniczył pan Bogdan Skubicki z Zarządu Melioracji, który przedstawi szczegółowo problematykę związana z wnioskiem. Obecność obowiązkowa.

OBWIESZCZENIE

Zarząd Drawieńskiej Spółki Wodnej informuje, że zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie z wnioskiem na wykonanie melioracji wodnych szczegółowych w obrębie miejscowości Barnimie. Wykonanie melioracji wodnych szczegółowych odbywa się na koszt Skarbu Państwa za zwrotem zainteresowanych właścicieli gruntów części kosztów w formie opłaty inwestycyjnej.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich, którzy mają potrzeby związane z wykonaniem inwestycji w zakresie melioracji wodnych szczegółowych w obrębie Miejscowości Barnimie do złożenia deklaracji o chęci przystąpienia do tego projektu. Deklarację należy dostarczyć do dnia 10 lutego 2014 r. osobiście, pocztą lub elektronicznie na adres:

Drawieńska Spółka Wodna

73-220 Drawno, ul. Kościelna 3,

e-mail: dsw@drawno.pl

Druk deklaracji do pobrania:

Deklaracja.pdf

Deklaracja.doc


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia