Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

Kalendarz imprez

  Wrzesień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        Obsługa techniczna ALFA TV

Drawieński Dzień Seniora

W miniony piątek 19 października 2018r., w sali widowiskowej WEDEL Drawieńskiego Ośrodka Kultury, odbyła się uroczystość VIII-mej Inauguracji roku akademickiego Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku połączonej z obchodami Drugiego Drawieńskiego Dnia Seniora.

Po wybrzmieniu hymnu Gaudeamus Igitur Prezes Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku p Krystyna Pietrzkiewicz powitała obecnych na Sali: Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego p. Ryszarda Mićko, Burmistrza Drawna Andrzeja Chmielewskiego, Przewodniczącego RM Czesława Paszkiewicza, dyrektorki placówek oświatowych p. Zofię Radziwoń i Jolantę Fatalską, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy p Annę Kozłowską Prezesa TPZD p.Mariana Kuca, Panią sierżant Magdę Keplin -asystenta w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie oraz pana starszego aspiranta Janusza Szymkowiaka- Dzielnicowego Posterunku Policji w Drawnie, Sołtysów i zasłużonych Seniorów miasta i gminy Drawno, przewodniczące i członkinie kół gospodyń wiejskich, wychowawców świetlic wraz z kierownikiem Elżbietą Bacztub-Bakiewicz, członków Gminnej Rady Seniorów z przewodniczącym p.Edwardem Kuleszą, członków zwyczajnych i wspierających DUTW oraz mieszkańców-seniorów gminy Drawno.

Następnie wykład inauguracyjny ilustrowany filmami pt „Bezpieczny senior w domu, na ulicy, w banku” zaprezentowali nasi goście z Policji a tęsknota za zajęciami w sekcjach DUTW została wyartykułowana w wierszu autorstwa p Jadwigi Lewandowskiej „Krok w ósmy rok”

W uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego, uchwałą Nr 1455/18 z dnia 17 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego panu Krzysztofowi Rutkowskiemu oraz panu Janowi Urbanowskiemu.

Pan Krzysztof Rutkowski jest aktywnym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej, w którym od wielu lat pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Od początku organizacji Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Ludowej –wiodącej imprezy corocznie organizowanej przez TPZD jest jego brawurowym prowadzącym. Aktywnie uczestniczy w realizacji przyrodniczego zagospodarowania naszych terenów pełniąc od roku 1992 funkcję sekretarza w Nadleśnictwie Choszczno oraz będąc członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Za swoją działalność także na niwie kultury (to wieloletni dyrektor MGOK w Drawnie) był odznaczony min Odznaka honorową za zasługi dla Woj. Gorzowskiego, dla Powiatu Choszczeńskiego, dla miasta i gminy Drawno czy Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej.

Pan Jan Urbanowski jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej od dwudziestu lat. Przez ten czas pełnił funkcję skarbnika i członka Zarządu. Znajdował czas na pracę społeczną w TPZD i umiejętnie łączył ją z długoletnią pracą zawodową dyrektora Gimnazjum Publicznego w Drawnie.Był inicjatorem i organizatorem imprez edukacyjnych, sportowych i kulturalnych organizowanych dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Między innymi znanego w województwie i powiecie Wojewódzkiego Turystycznego Rajdu po Ziemi Drawieńskiej.Aktualnie jako członek TPZD czynnie włącza się do pracy przy organizowanych imprezach takich jak Otwarte Mistrzostwa Drawna w Grzybobraniu, Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej, Rajd Miłośników Puszczy Drawskiej czy Turniej Strzelecki o Puchar Króla Kurkowego.

Odznaki Honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego wręczył Członek Zarządu WZP p. Ryszard Mićko w towarzystwie Burmistrza Drawna Andrzeja Chmielewskiego tak jak i kolejne ważne wyróżnienie w wojewódzkim konkursie „AKTYWNI DLA SENIORÓW, które na wniosek GRS w Drawnie przyznane zostało przez kapitułę konkursu w Szczecinie dla Prezes DUTW p. Krystyny Pietrzkiewicz.

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów p. Edward Kulesza wraz z Zarządem wręczyli okolicznościowe statuetki zasłużonym działalnością społeczną w swoich sołectwach SENIOROM zaproszonym na scenę w towarzystwie osób, którzy Ich nominowali: Sołtysów i Burmistrza Drawna: z Sołectwa Barnimie pan Marian Filipiak (sołtys p. Katarzyna Komorowska); z s. Chomętowo pan Stanisław Bystranowski (sołtys p. Grażyna Małyszko); z s. Dominikowo pani Stanisława Kuczer (sołtys p.Jan Bandrowski); z sołectwa Drawno pani Weronika Czerniawska (sołtys p.Jan Kuźmiński); z s. Kiełpino pani Janina Wolniak (sołtys p.Aneta Skoczylas); z s.Święciechów pani Krystyna Filipczak (sołtys p.Andrzej Ratowicz); z s.Zatom pani Helena Kappel (sołtys p.Jolanta Kucharska) a z miasta Drawno pani Bogumiła Ciechanowicz, pani Tadeja Hołownia, pan Marian Kuc, pani Krystyna Pietrzkiewicz i pani Bogdana Winnicka- nominowani przez Burmistrza Andrzeja Chmielewskiego: „

Wśród wyróżnionych znalazły się trzy członkinie DUTW. Gratulujemy serdecznie wszystkim uhonorowanym!

Podczas uroczystości w dwóch utworach zaprezentowały się dziewczęta z sekcji wokalnej DOK: Maja Trzaskawka, Hania Dziatko i Joasia Żabicka. Trzy utwory zaprezentowała także sekcja wokalna DUTW „Anibabki”.

Na zakończenie przekazano podziękowania za współorganizację i organizację uroczystości wraz z zaproszeniem na poczęstunek do sali biesiadnej DOK

 

 

 

W miniony piątek 20 października 2017r., w sali widowiskowej WEDEL Drawieńskiego Ośrodka Kultury, odbyła się VII-ma już Inauguracja Roku Akademickiego Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku połączona z pierwszymi obchodami Drawieńskiego Dnia Seniora. Muzycznie powitała zebranych sekcja wokalna DUTW „ANIBABKI” prowadzona przez dyr. DOK Annę Hińczę-Gnysińską.

25-ciu jej członków w nowych strojach zakupionych dzięki projektowi z programu SPOŁECZNIK, wsparciu finansowemu Burmistrza Drawna oraz środków własnych, zaprezentowało trzy utwory: piosenkę najwięcej mówiącą o działaniach uniwersyteckich „Czy będzie Ci z nami dobrze”, kolejną – w ramach tęsknoty za ciepłym latem, którego w tym roku nie doświadczyliśmy- „Dzieci Pireusu” oraz „Rzekę marzeń”.

Prezes Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku p. Krystyna Pietrzkiewicz powitała obecnych na sali: Burmistrza Drawna Andrzeja Chmielewskiego, Przewodniczącego RM Czesława Paszkiewicza, radnych powiatowych: wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Kuźmińskiego i p. Małgorzatę Buchajczyk, Jej Magnificencję Rektor Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum prof. dr hab. Aleksandrę Żukrowską - uczelni pełniącej patronat nad DUTW, Powiatowego Rzecznika Seniorów p. Irenę Rękawiecką-Sadowską, Dyrektor PCPR p. Marię Jędrzejczyk, przewodniczącego Komisji Rozwoju Społecznego Rady Miejskiej w Drawnie p. Mirosława Śliwiaka, dyrektorki placówek oświatowych p. Zofię Radziwoń i Jolantę Fatalską, delegatkę DPN p. Joannę Osińską, Prezesa TPZD p. Mariana Kuca, członków Gminnej Rady Seniorów z przewodniczącym p. Edwardem Kuleszą, Sołtysów i zasłużonych Seniorów miasta i gminy Drawno, przewodniczące i członkinie kół gospodyń wiejskich, członków zwyczajnych i wspierających DUTW oraz mieszkańców-seniorów gminy Drawno.

Przed wykładem inauguracyjnym pt „Sztuka życia” wygłoszonym przez prof. Aleksandrę Żukrowską uroczyście zabrzmiał hymn studencki „Gaudeamus Igitur”.

Przed wprowadzeniem do kolejnej części uroczystości prowadzonej przez przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów p. Edwarda Kuleszę zaprezentowany został utwór "Z górki" przez solistę Jana Michniewicza i Zespół Śpiewaczy „Drawianki” z instruktorem p. Henrykiem Skibą.

Przewodniczący p. Edward Kulesza przedstawił cele działalności GRS, która ma za zadanie m.in. oprócz doradzania i opiniowania aktów prawa miejscowego wychodzić z inicjatywami poprawiającymi warunki życia seniorów. Ma służyć seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz gminy. Realizacją tych celów zajmować się będą jej członkowie: p. Honorata Biskupska, p. Eugeniusz Gliński, p. Edward Kulesza, p. Krystyna Leśniańska, p. Grażyna Małyszko, p. Elżbieta Myślicka, p. Bożena Pawlak-Matujzo, p. Krystyna Pietrzkiewicz i p. Stanisław Pilżys.

Realizując pierwsze inicjatywy Gminnej Rady Seniorów obchodzimy dziś po raz pierwszy Drawieński Dzień Seniora. Aby uczcić wkład pracy społecznej seniorów w rozwój swoich środowisk ustanowiono tytuł honorowy „ Zasłużony Senior Sołectwa ……… ( Miasta Drawno )”. Przewodniczący GRS p. Edward Kulesza, Burmistrz Drawna p. Andrzej Chmielewski oraz panie: Krystyna Leśniańska i Krystyna Pietrzkiewicz wręczyli pierwsze okolicznościowe statuetki – po jednej na każde sołectwo i trzy dla seniorów z miasta - zasłużonym działalnością społeczną w swoich sołectwach SENIOROM, którzy weszli na scenę w towarzystwie Sołtysów.

Tytułem "ZASŁUŻONY SENIOR" i pamiątkową statuetką wyróżnione zostały następujące osoby: p. Biegniewska Halina - sołectwo Barnimie, p. Mieczysław Grzesik - sołectwo Brzeziny, p. Helena Michniewicz - sołectwo Chomętowo, p. Krystyna Tuchaj - sołectwo Dominikowo, p. Alina Wiśniewska - sołectwo Drawno, p. Alicja Pluskota - sołectwo Kiełpino, p. Tadeusz Tomczyk - sołectwo Konotop, p. Janina Gławdel - sołectwo Święciechów, p. Janina Witkowska - sołectwo Zatom, p. Zofia Wychowaniec - sołectwo Żółwino, p. Krystyna Ciechanowicz - miasto Drawno, p. Jerzy Lisiecki - miasto Drawno i p. Wincenty Łabuń - miasto Drawno.

Gratulujemy serdecznie wszystkim uhonorowanym!

W kolejnej części uroczystości w czterech nostalgicznych utworach: „Ze starej płyty”, „Francois”, „Przy kominku” oraz „A mnie jest szkoda lata” zaprezentował się Zespół Śpiewaczy „Drawianki” a w finale do choreografii p. Magdaleny Szarawagi w „Tańcu hiszpańskim” scenę zawojował zespół taneczny DUTW „Margarita”.

Na zakończenie podziękowania za sponsoring, współorganizację i organizację uroczystości przyjęli: Gmina Drawno z Burmistrzem p. Andrzejem Chmielewskim, Nadleśnictwo Drawno, Szczecińska Wyższa Szkoła Collegium Balticum, nagłaśniająca imprezę Spółdzielnia Socjalna ART.-MUSIC z Grąsów z obecnym tu jej poznańskim współpracownikiem p. Grzegorzem Rzechówką, Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie, Gminna Rada Seniorów z przewodniczącym p. Edwardem Kuleszą, DUTW (tu wiele działań: pieczenie ciast, wystawa wytworów rękodzieła artystycznego, prezentacje artystyczne) oraz oczywiście Drawieński Ośrodek Kultury.

Dopełnieniem całości był pyszny poczęstunek.

 


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia