Gospodarka odpadami komunalnymi

Referat planowania, inwestycji i ochrony środowiska

stanowisko ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi

ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno

tel., 95 768 20 31 lub 664 772 051

e-mail: kresiak@drawno.pl

Stawki obowiązujące w 2022 r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Drawno

dla nieruchomości zamieszkałych z kompostownikiem

28 zł/os.

dla nieruchomości zamieszkałych bez kompostownika

30 zł/os.

dla nieruchomości niezamieszkałych

120 l - 15 zł

240 l - 30 zł

1100 l - 137,50 zł

dla domku letniskowego (stawka ryczałtowa)

191.90

według zużycia wody (1m3)

12 zł