Gospodarka odpadami komunalnymi

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Drawno:

ATF Polska sp. z o.o. sp.k.

Chojnica 2
78-650 Mirosławiec
+48 94 36 64 202


Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Drawno zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  • RIPOK - Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania ATF sp. z o.o. sp. k. Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec

Elektroodpady pochodzące z gospodarstw domowych, zbierane są 2 razy w roku podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.

Odpady te można również dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drawnie.


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Komunalny Zakład Usługowo - Handlowy Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

Czynny od godz. 7:00 do 15:00 w dni robocze oraz w godzinach od 9:00 do 14:00 w każdą drugą sobotę miesiąca.


Deklaracja za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2021

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno

Od 1 stycznia 2021 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno nie ulegają zmianie. Dla nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 28 zł od każdego mieszkańca, natomiast w przypadku kompostowania odpadów biodegradowalnych - 26 zł.

Jak segregować śmieci: