Gospodarka odpadami komunalnymi

Referat planowania, inwestycji i ochrony środowiska

stanowisko ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi

ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno

tel., 95 768 20 31 lub 664 772 051

e-mail: kpakula@drawno.pl

Stawki obowiązujące w 2021 r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Drawno

dla nieruchomości zamieszkałych z kompostownikiem

26 zł/os.

dla nieruchomości zamieszkałych bez kompostownika

28 zł/os.

dla nieruchomości niezamieszkałych

120 l- 5,90

240 l-11,80

1100 l- 54,15

dla domku letniskowego (stawka ryczałtowa)

181,90 zł

według zużycia wody (1m3)

10 zł