Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Seniorów za rok 2023 i zamierzenia na rok 2024