Sprawozdanie z działalności gminnej rady seniorów za 2022 rok i zamierzenia na rok 2023