Skład Gminnej Rady Seniorów

Lp. Imię i nazwisko Instytucja, organizacja delegująca
1. Hołownia Tadeja  Przewodnicząca GRS tel.: 669 360 977 Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku
2. Urbanowski Jan  Wiceprzewodniczący GRS tel.: 607 987 391 Reprezentant środowiska seniorów
3. Słodkowska Agata Sekretarz GRS tel.: 663 705 673 Rada Miejska w Drawnie
4. Buchajczyk Małgorzata Członek GRS Reprezentantka środowiska seniorów
5. Chrzan Renata Członek GRS Drawieński Ośrodek Kultury
6. Ciechanowicz Bogumiła Członek GRS Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej
7. Grochowski Zbigniew Członek GRS Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Eskulap" w Drawnie
8. Myślicka Elżbieta Członek GRS Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie
9. Szumotalska Elżbieta Członek GRS Reprezentantka środowiska seniorów