Dla mieszkańca

Władze Gminy

 

BURMISTRZ mgr inż. Wojciech Wiśniowski

SEKRETARZ mgr Mariola Kowalewska

SKARBNIK mgr Agnieszka Zarecka