Kontakt

Nr Nazwa Nr telefonu
pok. 12 Sekretariat Burmistrz Drawna
Sekretarz Gminy
(95) 768 20 31
Fax. (95) 768 25 05
pok. 1 Skarbnik 664 772 550
pok. 2 stanowisko ds. Księgowości 664 772 297
stanowisko ds. Księgowości Podatkowej 664 772 240
stanowisko ds. Wymiaru Podatku i Opłat 664 772 485
stanowisko ds. Ewidencji Dochodów 664 772 716
stanowisko ds. Obsługi Kasowej 664 772 371
pok. 3 stanowisko: Kierownik Referatu Organizacyjno Administracyjnego 664 770 994
pok. 4a Kierownik Referatu - Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska 728 819 379
pok. 4 stanowisko ds. Ochrony środowiska i przyrody, gospodarki komunalnej, wodnej i mieszkaniowej 664 772 027
stanowisko ds. Zamówień publicznych, inwestycji i remontów komunalnych 664 772 694
pok. 5 stanowisko ds. Nieruchomości i Gospodarki Gruntami 664 770 694
stanowisko ds. Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Drogownictwa 664 772 393
pok. 7 stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, IOD 664 773 699
pok. 8 stanowisko ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi 664 772 051
pok. 9 stanowisko ds. Oświata, Stypendia Szkolne,Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi 664 771 335
pok. 9a stanowisko ds. Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste, Sprawy Wojskowe, Stowarzyszenia-Zgromadzenia, Zbiórki Publiczne i Archiwum   664 772 005
 pok. 13 biuro Rady Miejskiej  
 pok. 14 stanowisko ds. Urząd Stanu Cywilnego, sprawy Rady Miejskiej i Przewodniczący Rady Miejskiej, stanowisko do spraw działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   664 772 018