Punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste Powietrze"

Punkt konsultacyjno – informacyjny:

W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Drawno, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie uruchomiony został Gminny punkt konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00.

Gminny punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Urząd Miejski w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno, biuro nr 4

tel: 95 768 20 31, tel. 664 772 027, e-mail: czystepowietrze@drawno.pl