Oferty inwestycyjne

Oferty atrakcyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Drawno.
Aktualne ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości znajdują się na Biuletynie Informacji Publicznej

Działka nr 310/16 o pow. 0,4584 ha położona w Drawnie pomiędzy Placem Wolności i jeziorem Grażyna.

Teren położony jest w centralnej części miasta, w bardzo atrakcyjnym miejscu nad jeziorem Grażyna, przez które przepływa rzeka Drawa, w bliskim sąsiedztwie kościoła oraz urzędu miejskiego.  Działka posiada nieregularny kształt płaski od strony Placu Wolności z uskokiem i obniżeniem w kierunku jeziora.

Stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drawno uchwalonym Uchwałą nr IV/28/98 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30.12.1998 r. oraz ustaleń z decyzji o warunkach zabudowy teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową, wypoczynkową i usługową

Dostęp do infrastruktury technicznej z Placu Wolności: energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, instalacja gazowa.

Teren przy ul. Leśników w Drawnie

Teren posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z ustaleniami planu na przedmiotowym obszarze wydzielono działki geodezyjne o pow. ok 0,1000 ha z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczoną nieuciążliwą formą usług.

Dostęp do infrastruktury technicznej z ul. Leśników: energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, woda i instalacja gazowa.

Teren przy ul. Piaskowej i Zdrojowej w Drawnie

Teren nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydzielone działki ( 5 działek o pow. od 0,0970 ha do 0,1752 ha) przeznaczone są do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Dostęp do infrastruktury technicznej z ul. Piaskowej i Zdrojowej: energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, woda i instalacja gazowa.

Teren przy ul. Chomętowskiej w Drawnie

Teren stanowi działkę nr 347/1 o pow. 1,3319 ha i posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z ustaleniami planu teren przeznaczony jest  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z wydzieleniem 9 działek.

Dostęp do infrastruktury technicznej z ul. Chomętowskiej: energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, woda i instalacja gazowa.