Program "Czyste Powietrze"

Punkt konsultacyjno – informacyjny:

W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Drawno, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie uruchomiony został Gminny punkt konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00.