Firma obsługująca odbiór odpadów

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Drawno:

ATF Polska sp. z o.o. sp.k.

Chojnica 2
78-650 Mirosławiec
+48 94 36 64 202


Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Drawno zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  • RIPOK - Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania ATF sp. z o.o. sp. k. Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec

Elektroodpady pochodzące z gospodarstw domowych, zbierane są 2 razy w roku podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.

Odpady te można również dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drawnie.