Łowiectwo

Łowiectwo a myślistwo

"Albowiem łowiectwo zgodnie z zapatrywaniem B. Świętorzeckiego to sumaryczna całość wszystkich zagadnień natury łowieckiej, począwszy od ich historii, poprzez hodowlę, ochronę, literaturę i sztukę, a dąży do zachowania i podniesienia zwierzostanu do najkorzystniejszego poziomu.
Myślistwo natomiast jest znajomością etycznego zdobywania zwierzyny przez umiejętną organizację, przez prawidłowe polowanie i łowy. Podczas gdy łowiectwo mógłby prowadzić całkiem dobrze zamiłowany hodowca, chociażby nie wiedział, którą stroną przykłada się strzelbę do ramienia, to dobrym myśliwym może być tylko osobnik, w którym tę "żyłkę myśliwską" zapaliła iskra Boża, który myślą i jestestwem lgnie z natury do polowań."

Nadleśnictwo Drawno
73-220 Drawno, ul. Kaliska 5
tel., fax:
(095) 768 20-41
(095) 768 25-08
(095) 768 24-12
 

Koła łowieckie
Obszar Nadleśnictwa Drawno podzielony jest na tzw. obwody łowieckie.
Zainteresowanych łowiectwem odsyłamy na stronę Polskiego Związku Łowieckiego
http://www.pzlow.pl

Część gruntów Nadleśnictwa Drawno dzierżawionych jest przez cztery koła łowieckie:

1. Koło Łowieckie nr 60 Koło Przyjaciół Myślistwa "Przyjaciele"

obwód łowiecki 214

z/s Rościn 2, 73-220 Drawno

e-mail: biuro@procurent.poznan.pl,

tel. 61 652 47 47


2. Koło Łowieckie nr 63 "Wiarus Drawno"

obwód łowiecki 213

z/s Przysiekiercze 3, 73-220 Drawno

e-mail: biuro@procurent.poznan.pl,

tel. 61 652 47 47

3. Koło Łowieckie „Cyranka”
ul. Leśników 6a/6
73-220 Drawno
obwód łowiecki 215; powierzchnia 4196 ha

4. Koło Łowieckie „Drawa”
ul. Lubanowska 27
73-210 Recz
obwód łowiecki 216; powierzchnia 3503 ha