Gmina Drawno

Zdjęcie

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DRAWNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Dominikowo oraz fragmentu obrębu Chomętowo, gmina Drawno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zdjęcie
01 gru 2023

LIX Sesja Rady Miejskiej w Drawnie

Zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 4 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu...

Polecamy odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Dofinansowania z budżetu państwa i UE