Szlaki konne

Uroki drawieńskiej przyrody można również podziwiać jeżdżąc konno. Wycieczki i przejażdżki wyznaczonymi szlakami konnymi to niecodzienne spotkania z naturą - lasami, łąkami i jeziorami. W tym celu poprowadzono trzy szlaki: „Zatom” i „Drawnik - Zatom”. Szlak konny „Zatom” składa się z dwóch pętli, liczących po 7,1 km i 7,4 km każda. Swój początek i koniec mają we wsi Zatom. Szlak biegnie przez lasy DPN-u, kilkakrotnie zbliżając się do rzeki Drawy i częściowo drogami publicznymi. Szlak konny „Drawnik - Zatom” złożony również z dwóch pętli o łącznej długości 25 km swój początek i koniec ma na przystani wodnej „Drawnik”, następnie biegnie przez Barnimie do Zatomia, gdzie łączy z się ze szlakiem konnym „Zatom”. Szlak konny „Drawnik - Zatom” wiedzie przez lasy DPN-u i Nadleśnictwa Drawno oraz częściowo drogami publicznymi. Turystyczny szlak konny „Drawno - Rościn” przebiega w północnej części gminy Drawno i wiedzie przez bardzo atrakcyjne i urozmaicone kompleksy leśne, wzdłuż brzegów rzeki Drawy, dwukrotnie przekraczając jej nurt.
Szlaki konne oznakowane są pomarańczowym kołem o średnicy 6 cm na białym tle.

I. Turystyczny szlak konny „Drawno – Rościn”

Gospodarstwo agroturystyczne „Cichy Zakątek” – jez. Grażyna (Rudno) – rzeka Drawa – Rościn – gospodarstwo agroturystyczne „Cichy Zakątek”

Długość 13,5 km
Oznakowany: pomarańczowe koła o średnicy 6 cm na białym tle
Szlak okrężny

Turystyczny szlak konny „Drawno - Rościn” przebiega w północnej części gminy Drawno i wiedzie przez bardzo atrakcyjne i urozmaicone kompleksy leśne, wzdłuż brzegów rzeki Drawy, dwukrotnie przekraczając jej nurt.


0,0 km
Początek szlaku znajduje się ok. 2 km na północ od Drawna przy drodze do miejscowości Rościn, w miejscu gdzie na rozwidleniu dróg ustawiona została tablica informacyjna o gospodarstwie agroturystycznym „Cichy Zakątek”.
Szlak wiedzie na północ główną drogą.

0,3 km
Szlak skręca w prawo w drogę oznakowaną jako dojazd do punktu czerpania wody.

1,0 km
Przez skrzyżowanie podążamy prosto.
Z prawej strony dochodzą do nas znaki szlaków pieszych: niebieskiego (Drawno – Prostynia, dł. 14,4 km) i żółtego (Dookoła jezior drawieńskich, dł. 13,8 km).

1,5 km
Osiągamy drewniany most na Drawie, w miejscu gdzie rzeka bagienną deltą uchodzi do jeziora Grażyna i przedostajemy się na drugi brzeg.
Przez jezioro przepływa rzeka Drawa (atrakcyjny szlak kajakowy). Część akwenu na północ od kładki nazywana jest jako jezioro Siekiercze. Zbiornik obecnie jest mocno porośnięty szuwarami i roślinnością wodną, a wolny od roślinności jest tylko główny nurt Drawy.

1,6 km
Zaraz za kładką mijamy atrakcyjnie położone pole biwakowe, chętnie wykorzystywane przez kajakarzy.

1,7 km
Tuż za polem biwakowym skręcamy w lewo wraz ze znakami niebieskiego szlaku pieszego, który będzie nam towarzyszył do Rościna. Szlak żółty skręca w prawo wracając do Drawna. Jedziemy teraz drogą na skraju sosnowego lasu i szerokiej doliny Drawy, wypełnionej szuwarami i łąkami.

3,1 km
Przez skrzyżowanie jedziemy prosto (w prawo odchodzi wyraźna droga).

3,7 km
Na skrzyżowaniu leśnych dróg skręcamy w lewo skos. Zjeżdżamy z głównej drogi (droga z płyt betonowych odchodzi w prawo pod górę) i mając widok na końcowe fragmenty rozlewisk Drawy zagłębiamy się w las jadąc przez urozmaicony, pofałdowany teren.

4,2 km
Po lewej stronie mijamy piękne, rozległe łąki leżące w dolinie Drawy. Jedziemy skrajem tych łąk.


4,8 km
Osiągamy północny kraniec doliny porośniętej łąkami i na rozwidleniu jedziemy w prawo pod górę. Wjeżdżamy w las i zaraz przez kolejne dwa skrzyżowania przejeżdżamy prosto.

5,2 km
Na skrzyżowaniu jedziemy w lewo na zachód.

5,3 km
Rozpoczyna się zjazd w śródleśną dolinę.

5,4 km
Przez kolejne skrzyżowanie prosto.

5,8 km
Docieramy do nadbrzeżnej skarpy i otwiera nam się widok na meandrującą w dole rzekę Drawę.

5,9 km
Wraz z drogą, którą jedziemy oddalamy się od rzeki w prawą stronę.

6,3 km
Kierujemy się w kierunku dna sporej doliny. Podążamy przez obszar młodych nasadzeń leśnych. Po lewej stronie wśród drzew przebłyskuje toń Drawy.

6,6 km
Z młodnika wjeżdżamy w duży las i przez skrzyżowanie jedziemy prosto.

6,8 km
Na skrzyżowaniu szlak kieruje się na lewo.

6,9 km
Na kolejnym skrzyżowaniu kierujemy się prosto i rozpoczynamy zjazd.

7,0 km
Osiągamy dno doliny, po lewej stronie widok na bujne łąki i płynącą leniwie rzekę Drawę.

7,3 km
Wyjeżdżamy z lasu na skraj łąk i otwiera nam się widok na osadę Rościn.

7,4 km
Szlak konny dociera do głównej drogi i skręca w nią w lewo.

7,6 km
Osada Rościn, położona na brzegu rzeki Drawy, 6 km na północ od Drawna. Osada po raz pierwszy została wzmiankowana w 1608 roku.

7,8 km
Na skrzyżowaniu w centrum osady kierujemy się na lewo, rozstajemy się z niebieskim szlakiem pieszym, który skręca w prawo w kierunku wsi Prostynia.

7,9 km
Przez most przedostajemy się na drugi brzeg Drawy, podążamy cały czas główną drogą.

8,4 km
Opuszczamy Rościn i skręcamy z głównej drogi w prawo pod górę w gruntową drogę wiodącą wśród pól. Drogę porastają okazałe dęby.

9,8 km
Szlak dociera do lasu i zagłębia się w nim.

9,9 km
Na dużym skrzyżowaniu leśnych dróg skręcamy w lewo. Podążamy cały czas przez obszar leśny.

11,5 km
Na wyraźnym skrzyżowaniu skręcamy w prawo.

11,9 km
Po dotarciu do rozwidlenia kierujemy się w prawo skos.

12,4 km
Na skraju lasu docieramy do głównej drogi i skręcamy w nią w lewo. Jedziemy w kierunku widocznego gospodarstwa rolnego.

13,4 km
Mijamy wjazd do gospodarstwa agroturystycznego i stadniny koni „Cichy Zakątek”. Gospodarstwo oferuje noclegi, jazdę konną, jazdę na quadach, spływy kajakowe oraz wycieczki rowerowe (www.cichyzakatekdrawno.pl).

13,5 km
Docieramy do głównej drogi łączącej Drawno z Rościnem, gdzie przy tablicy informacyjnej o gospodarstwie „Cichy Zakątek” szlak konny kończy swój bieg.