Organizacja Urzędu

Urząd Miasta i Gminy Drawno
 ul. Kościelna 3

Tel.
95 768 20 31
Fax
95 768 25 05
e-mail: poczta@drawno.pl

 

Parter
pokój nr 1 Skarbnik - Agnieszka Zarecka
pokój nr 2 stanowiska: nadzór działalności podatkowej, sprawy gospodarczo finansowe, księgowość budżetowa, pobór należności podatków i opłat, wypłata wynagrodzeń, sprzedaż znaczków skarbowych, obsługa i księgowanie funduszy, księgowanie dochodów budżetowych, sprawy ubezpieczeń społecznych, wypisywanie dowodów wpłat, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, nadzór podatków i opłat, informacje podatkowe
pokój nr 3 stanowisko: Kierownik referatu organizacyjno-administracyjnego - Ewelina Wiśniowska
pokój nr 4 stanowiska: ochrony środowiska i rolnictwa, najem lokali mieszkaniowych, zamówienia publiczne
pokój nr 4a kierownik referatu - planowania, inwestycji i ochrony środowiska - Grzegorz Wiśniowski
pokój nr 5 stanowiska: zagospodarowanie przestrzenne, zadania inwestycyjne i modernizacyjne na terenie gminy, drogownictwo i ruch drogowy, prawo energetyczne gospodarka nieruchomościami gminy, nazewnictwo i numeracja ulic i placów
pokój nr 7 stanowiska: informatyka; ochrona danych osobowych, sport, rekreacja, obrona cywilna
I piętro
pokój nr 9 Oświata, stypendia szkolne
pokój nr 9a Ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe, stowarzyszenia-zgromadzenia, zbiórki publiczne i archiwum
pokój nr 11 Sala Konferencyjna
pokój nr 12 Sekretariat, Burmistrz Drawna, Sekretarz Gminy
pokój nr 13, 14 Urząd Stanu Cywilnego, sprawy Rady Miejskiej i Przewodniczący Rady Miejskiej, stanowisko do spraw działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, kierownik USC - Dorota Maciejewska

 

SPICHLERZ
 ul. Jeziorna 2

tel. 95 768 21 99 

 

Parter Centrum Informacji Turystycznej - promocja, turystyka, kultura, Stanowsiko ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
Piętro Sala historii