Zachodniopomorski Program Antysmogowy

 

Burmistrz Drawna ogłasza nabór zgłoszeń o przyznanie grantów  w wysokości 7 500 złotych na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem  projektu „Zachodniopomorski Program Antysmogowy dla właścicieli lokali na terenie gminy Drawno”.   

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest likwidacja pieców lub kotłów węglowych opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich źródłem ciepła w budynku jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym i spełnienie warunków wskazanych w „Regulaminie udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców” .

Przyznanie grantu następuje w wyniku złożenia poprawnego pod względem formalnym zgłoszenia o przyznanie grantu (dalej Zgłoszenie).

Nabór zgłoszeń trwa w trybie ciągłym do momentu przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu. Decyduje kolejność złożonych wniosków.

Limit środków przeznaczonych na granty wynosi: 112 500 zł.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawnie  lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Drawnie, ul. Kościelna 3 , 73-220 Drawno  (liczy się data wpływu).

Wszelkich informacji udzielą pracownicy Urzędu Miejskiego w Drawnie:

Marta Kowarska- nr telefonu: 664772027   email: mkowarska@drawno.pl

Monika Pasierbiewicz nr telefonu: 664772694   email: mpasierbiewicz@drawno.pl

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin udzielania grantów
  2. Zgłoszenie
  3. Oświadczenie współwłaściciela
  4. Rozliczenie grantu
  5. Projekt umowy o powierzenie grantu
  6. Regulamin i zakres kontroli
  7. Klauzula informacyjna

 

Gmina Drawno, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, otrzymała dotację na realizację projektu grantowego pn. „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Drawno ”.

Załączone do niniejszego ogłoszenia dokumenty pozwolą Państwu zapoznać się z zasadami udzielania i rozliczania grantów.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest  likwidacja pieców lub kotłów węglowych opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich źródłem ciepła określonym w Regulaminie oraz wykonanie pełnej lub częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego.

Przyznanie grantu następuje w wyniku złożenia poprawnego pod względem formalnym zgłoszenia o przyznanie grantu (dalej Zgłoszenie). Zgłoszenia rozpatrywane będą na bieżąco w kolejności wpływu.

Po akceptacji zgłoszenia zostanie wykonany audyt energetyczny budynku.

Termin, od którego można składać Zgłoszenia: 24.12. 2021 r.

Termin, do którego można składać Zgłoszenie: do końca czerwca 2022 r. lub do dnia przekroczenia limitu środków finansowych będących do dyspozycji Grantodawcy otrzymanych w ramach naboru.

Limit środków w ramach naboru: 750 000,00 PLN.

Grant przyznaje się w kwocie:

25 000 zł za wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej) wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła,

50 000 zł za wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej stropu w tym dachu) wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła.

Grant przyznaje się ryczałtowo po akceptacji przez Gminę Drawno rozliczenia umowy o przyznanie grantu – załącznik nr 2 do Regulaminu.

Miejsce składania zgłoszeń: zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawnie  lub przesyłać na adres: Urząd Miejski w Drawnie, ul. Kościelna 3 , 73-220 Drawno  (liczy się data wpływu).

Wszelkich informacji udzielą pracownicy Urzędu Miejskiego w Drawnie:

Marta Kowarska- nr telefonu: 664772027   email: mkowarska@drawno.pl

Monika Pasierbiewicz nr telefonu: 664772694   email: mpasierbiewicz@drawno.pl

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się oraz zwalczania epidemii koronawirusa (SARS-CoV-19) prosimy o załatwianie spraw korzystając z drogi elektronicznej lub telefonicznie.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Załącznik nr 1 do Regulaminu, ZGŁOSZENIE PRZYZNANIE GRANTU W RAMACH NABORU ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM ANTYSMOGOWY

Załącznik nr 2 do Regulaminu- ROZLICZENIE UMOWY

Załącznik nr 3 do Regulaminu- WZÓR UMOWY

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Zakres kontroli obejmujący zasady kontroli i monitorowania wykorzystania grantu

Klauzula informacyjna