Kościół Parafialny

Kościół parafialny p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Pierwsze wzmianki historyczne o istnieniu kościoła w Drawnie pochodzą z XII w. Na fundamentach dawnego kościoła, prawdopodobnie w XV w., został wzniesiony nowy kościół. Po reformacji został przystosowany do obrządku ewangelickiego.

Kościół widok na ołtarz. Z lewej, tablica ku czci poległych na wojnie prusko-francuskiej 1870-1871

Różne koleje losu, a w szczególności pożary jakie w ówczesnych czasach trawiły miasto przyczyniły się do zmiany wyglądu zewnętrznego kościoła. Po ostatnim pożarze, który miał miejsce pod koniec XVII w. przystąpiono do gruntownego remontu kościoła oraz dobudowania ryglowej wieży.

Wejście od strony północnej

Po II wojnie światowej 10 czerwca 1945 roku poświęcono świątynię dla obrządku rzymsko-katolickiego pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w 1951 roku powołano parafię.
 

Kościół parafialny p.w. MBNP

Kościół w Drawnie zbudowany jest na planie krzyża łacińskiego w stylu późnogotyckim. W lipcu 1997 roku została wykonana nowa posadzka, a w 1999 roku zmieniono pokrycie dachowe.
We wnętrzu znajduje się barokowy ołtarz pochodzący z 1696 roku. Składa się on z trzech części. Górnej -  przedstawiającej Wniebowstąpienie, Środkowej - przedstawiającej Sąd Ostateczny, a w części dolnej znajduje się obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Ołtarz z 1696 roku

Na brzegach górnej części znajdują się aniołowie, a na środkowej: po lewej św. Piotr, po prawej św. Paweł. Z tego samego okresu pochodzi ambona, na której pomiędzy kolumnami znajdują się wizerunki trzech ewangelistów: św. Mateusza, św. Marka i św. Łukasza.

Ambona z 1696 roku

Elementem zabytkowym kościoła jest drewniana chrzcielnica pochodząca z XIX w.

Chrzcielnica z XIX w.

Na transepcie północnym znajduje się krucyfiks pochodzący z lat siedemdziesiątych XX w.
W kościele znajduje się również drewniana tablica z wypisanymi nazwiskami żołnierzy niemieckich poległymi w I wojnie światowej.

Tablica z nazwiskami poległych żołnierzy w I wojnie światowej

Na wieży kościelnej znajdują się dwa dzwony, które ze względu na zły stan konstrukcji podtrzymującej nie są używane. W 2002 roku zainstalowano dzwony elektroniczne.

Obecnie kościół znajduje się w remoncie.