Pomiar jakości powietrza

Informujemy, że na terenie m. Drawna zainstalowano punk z czujnikiem mierzącym czynniki wpływające na jakość powietrza.

Lokalizacja punktu to: Drawno, ul. Choszczeńska 1 – rondo 700-lecia Drawna.

Czujniki mają za zadanie mierzyć aktualny poziom zapylenia pyłami PM1, PM2.5 i PM10. Pokazują również poziom temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza.

Dzięki czytelnym infografikom mieszkańcy na bieżąco sprawdzą stan powietrza w centralnym punkcie miejscowości.

Wyniki z czujników dostępne są również w darmowej aplikacji mobilnej SYNGEOS oraz KANAREK lub na stronie www.naszepowietrze.pl

 

Prezentowane dane pomiarowe mają charakter pomocniczy, informacyjny i edukacyjny i nie mogą być wykorzystywane przy prowadzeniu czynności administracyjnych i prawnych.

Przy prowadzeniu czynności administracyjnych i prawnych należy korzystać z informacji dotyczących oceny jakości powietrza sporządzanych w ramach państwowego monitoringu środowiska przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.