Ankieta dla mieszkańców gmin członkowskich LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie i oceny działania LGD w 2021 roku.

 Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu i zrealizować badanie ewaluacyjne oceny wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim.

 https://www.survio.com/survey/d/Y6E2T3Q9R5P1L4G6G