Gmina Drawno przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Drawno na lata 2023-2030

ANKIETA w sprawie opracowania dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Drawno na lata 2023 - 2030
Szanowni Państwo!
Strategia Rozwoju Gminy Drawno jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez najbliższe kilka lat.Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem Gminy Drawno a także jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania Gminą, co
w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów, w konsekwencji prowadzić do poprawy życia mieszkańców Gminy Drawno.

W związku z tym prosimy Państwa o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszego samorządu.

Zwracamy się z prośbą o pobranie załączonej ankiety, wypełnienie jej oraz przesłanie w formie skanu lub zdjęcia na adres email: sekretarz@drawno.pl lub złożenie na Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Drawno ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno do dnia 31 stycznia 2023 r. 

Ankieta w sprawie opracowania dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Drawno na lata 2023 - 2030 - word

Ankieta w sprawie opracowania dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Drawno na lata 2023 - 2030 - pdf