Pomoc mieszkaniowa dla obywateli Ukrainy

Burmistrz Drawna zwraca się z gorącym apelem do mieszkańców Gminy Drawno o zgłaszanie się osób, które bezinteresownie chciałyby udostępnić swoje zasoby mieszkaniowe i udzielić pomocy potrzebującej rodzinie z Ukrainy (kobieta z dwójką dzieci w wieku 12 i 15 lat).

Rodzina jest w stanie pokryć koszty własnego utrzymania.

Osoby zainteresowane udzieleniem wsparcia w postaci mieszkania prosimy o kontaktowanie się z Urzędem Miejskim w Drawnie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu tel. 664 773 699.