Informacja o zakończeniu realizacji projektu

Z przyjemnością informujemy, że zakończyła się realizacja projektu pod nazwą: „Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakupienie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Drawnie” objętego umową o dofinansowanie nr RPZP.03.04.00- 32- C028/18.

Wartość całkowita projektu wyniosła 292 005,00 złotych.  Wysokość dofinansowania 214 200,00 złotych. Wkład Gminy Drawno w realizację projektu stanowiła kwota 77 805,00 złotych.

Zadanie realizowane w ramach Osi priorytetowej RPZP.03.00.00 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie RPZP.03.04.00 Adaptacja zmian do klimatu.

Galeria zdjęć