Budowa i przebudowa placów zabaw w Drawnie (przy przedszkolu i przy DOK)

Otrzymano dofinansowanie na budowę i przebudowę dwóch placów zabaw przy przedszkolu na ulicy Choszczeńskiej w Drawnie i przy Drawieńskim Ośrodku Kultury na ulicy Szpitalnej.  Łączna wartość zadania wynosi około 260 000 złotych.

Współfinansowanie ze środków PROW wynosi 63,63%.

Planowany termin realizacji placów zabaw do końca listopada 2022 roku.