Budowa świetlicy wiejskiej w Konotopiu, Gmina Drawno w formule zaprojektuj i wybuduj

W dniu 11 sierpnia 2023 roku odbył się odbiór techniczny budynku świetlicy wiejskiej w Konotopiu.

 

Wyłoniono Wykonawcę w postępowaniu przetargowym na „Budowę świetlicy wiejskiej w Konotopiu, Gmina Drawno w formule zaprojektuj i wybuduj” Jedyną ofertę złożyło konsorcjum firm: Energobud-Gdańsk sp. z o.o., ul. Astronomów 14, 80-299 Gdańsk i KMD Przemysław Mydlak, Średnia Wieś 69, 22-335 Żółkiewka. Kwota oferty to 883 000,00 zł brutto, która obejmuje roboty budowlane.

Całe zadanie łącznie z wyposażeniem świetlicy, pełnieniem nadzoru inwestorskiego szacuje się na kwotę 928 683,00 zł brutto. Dofinansowanie z PROW w kwocie 500 000 zł.