Burmistrz Drawna ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2023 r. realizacji zadań publicznych w zakresie wsparcia działalności organizacji pozarządowych