Burmistrz Drawna przypomina o możliwości składania zgłoszeń o udzielenie grantu na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych

Zachodniopomorski Program Antysmogowy dla budynków jednorodzinnych w gminie Drawno

Burmistrz Drawna przypomina o możliwości składania zgłoszeń o udzielenie grantu na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych.

Zadanie jest realizowane w ramach Programu pn. „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Zachodniopomorski Program Antysmogowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020- Działanie 2.15 ”. Projekt grantowy pn. „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Drawno”.
Szczegóły dotyczące naboru na stronie www.drawno.pl lub w Urzędzie Miejskim w Drawnie ul. Kościelna 3 , 73-220 Drawno pok. nr 4.