Burmistrz Drawna przypomina o możliwości składania zgłoszeń o udzielenie grantu na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych

Zachodniopomorski Program Antysmogowy dla budynków jednorodzinnych w gminie Drawno

Burmistrz Drawna przypomina  o możliwości składania

zgłoszeń o udzielenie grantu na wymianę źródeł ciepła
i termomodernizację  budynków mieszkalnych
.

Nabór zgłoszeń trwa do dnia 31.08.2023 roku lub do wyczerpania puli środków.

Uwaga !!! Liczba grantów jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły dotyczące naboru na stronie www.drawno.pl lub w Urzędzie Miejskim w Drawnie ul. Kościelna 3 , 73-220 Drawno pok. nr 4.

Zadanie jest realizowane  w ramach Programu pn. „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Zachodniopomorski Program Antysmogowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020- Działanie 2.15 ”. Projekt grantowy pn. „Termomodernizacja