Burmistrz Drawna przypomina o możliwości składania zgłoszeń o udzielenie grantu w wysokości 7 500 złotych na wymianę kotłów i pieców

Zachodniopomorski Program Antysmogowy dla budynków jednorodzinnych w gminie Drawno

Burmistrz Drawna przypomina o możliwości składania zgłoszeń o udzielenie grantu w wysokości 7 500 złotych na wymianę kotłów i pieców

Zadanie jest realizowane w ramach Programu pn. „Zachodniopomorski Program Antysmogowy dla właścicieli lokali na terenie gminy Drawno” Zachodniopomorski Program Antysmogowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020- Działanie 2.14
Szczegóły dotyczące naboru na stronie www.drawno.pl lub w Urzędzie Miejskim w Drawnie ul. Kościelna 3 , 73-220 Drawno pok. nr 4.