8 października 2021r. Burmistrz Drawna uczestniczył w Koszalinie w spotkaniu z udziałem sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa pana Janusza Cieszyńskiego oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Pawła Szefernakera, dotyczącym wsparcia finansowego samorządów w ramach programu „ Cyfrowa Gmina”, podczas którego gminom przekazane zostały czeki określające ich wysokość dofinansowania.

Gmina Drawno otrzymała czek na kwotę: 149 790, 00 zł.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na zadania związane z:

  • Cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej,
  • Edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji,
  • Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.