Dofinansowanie na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drawnie

Gmina Drawno w ramach VI edycji Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład
otrzymała kwotę 2.600.000,00 złotych
na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drawnie.