Dożynki Gminne – Drawno 2021

Dnia 04.09.2021r. odbyły się Dożynki Gminne w Drawnie. Jak co roku, zgodnie z tradycją rozpoczęły się Mszą św. poprowadzoną przez księdza proboszcza Dariusza Doburzyńskiego. Po uroczystej mszy korowód dożynkowy przeszedł ulicami Drawna do Drawieńskiego Ośrodka Kultury, gdzie rozpoczęła się dalsza część uroczystości.

Na zaproszenie Burmistrza w Dożynkach uczestniczyli m.in.: poseł na Sejm Czesław Hoc, Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Henryk Carewicz, Wicestarosta Choszczeński Paweł Szuber,  p. o Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie Arkadiusz Janowicz, Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   w Choszcznie Henryk Bokun.  

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Drawna, pan Andrzej Chmielewski, który przywitał zaproszonych gości, mieszkańców naszej gminy, a w szczególności rolników. W swoim wystąpieniu Burmistrz podkreślił znaczenie Dożynek jako jednego z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika – święta plonów, radości i odpoczynku po ciężkiej pracy. „Jest to czas podziękowań, ale również doskonała okazja do refleksji nad znaczeniem pracy rolników w życiu nas wszystkich. Przychodząc tu dzisiaj świętować wraz z rolnikami uświadamiamy sobie, że ten pachnący chleb, smaczne owoce i warzywa to wytwory ziemi i pracy tych, którzy codziennie ją uprawiają po to, by tych darów na naszych stołach nigdy nie zabrakło” – powiedział Burmistrz. Podziękował rolnikom za pracę, za szacunek do Ziemi, za przywiązanie do Ojczyzny, jednocześnie życząc  jak najmniej kaprysów pogody i jak najlepszych plonów. „Rozwijajcie swoje gospodarstwa, czyniąc je coraz piękniejszymi i bardziej urodzajnymi, a patrząc w przyszłość nie zapominajcie o tradycjach swoich przodków” - zakończył Burmistrz.

Po tej części nastąpiło przywitanie tegorocznych Starostów Dożynkowych. Tą zaszczytną funkcję w tym roku przyjęli na siebie Państwo Natalia i Jakub Buchajczykowie.

Państwo Natalia i Jakub Buchajczykowie związek małżeński zawarli w 2019 roku, lecz historia znajomości rozpoczyna się od roku 2011, kiedy to poznali się na spływie kajakowym w Drawnie.  Pani Natalia  pracuje w Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym, a aktualnie opiekuje się półrocznym synkiem Ignasiem oraz pomaga mężowi w codziennych obowiązkach. Pan Jakub gospodaruje od 2015 roku specjalizując się w uprawie pszenicy, rzepaku, żyta, oraz w hodowli bydła opasowego. Dziś powierzchnia Ich gospodarstwa liczy nieco ponad 100 ha. Ale to nie wszystko, gdyż wspólnie z rodzicami Małgorzatą i Bogdanem, braćmi Łukaszem   i Tomkiem wraz z żonami i ich dziećmi tworzą model Rodzinnego Gospodarstwa Rolnego, gdzie ogólna powierzchnia wynosi 400 ha i liczy 200 szt. bydła.

Państwo Buchajczykowie stale modernizują i rozwijają swoje gospodarstwo. Skorzystali z wielu programów unijnych, co widać w ilości posiadanego nowego sprzętu rolniczego. Jak komentuje Pan Jakub, było to spore wyzwanie z perspektywy młodego wieku lecz taki rozwój nie byłby realny, gdyby nie dziadkowie, rodzice oraz model Rodzinnego Gospodarstwa, a przede wszystkim wzajemna pomoc.

Pan Jakub ukończył zawodową Szkołę Rolniczą, a także Technikum Logistyczne, natomiast Pani Natalia jest Absolwentką Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, gdzie obroniła tytuł inżyniera zagospodarowania przestrzennego oraz tytuł magistra architektury krajobrazu. 

Pani Natalka pasjonuje się fotografią. Lubi fotografować przyrodę, a także hobbistycznie wykonuje sesje zdjęciowe. Pan Jakub swoje  hobby odnalazł w kamerowaniu   i tworzeniu filmów Video. Dzięki temu powstało wiele reportaży z wydarzeń życia publicznego Gminy Drawno, ale przede wszystkim skupia się na tworzeniu kanału w serwisie YouTube. Tematyką jest tu oczywiście strefa rolnicza i pokazanie życia rolnika w czasie rzeczywistym gdzie dzielnie towarzyszy mu żona. Kanał zdobył już niemal 30 tys. subskrypcji, a filmy zdobywają po kilkadziesiąt tysięcy odbiorców. Można powiedzieć, że łączy przy tym dwie pasje - zamiłowanie do rolnictwa oraz nagrywanie i tworzenie filmów. 

Zgodnie z tradycją Starostowie przekazali Burmistrzowi Drawna bochny chleba, którymi gospodarz naszej Gminy podzielił się ze wszystkimi uczestnikami Dożynek.

Następnie jako prowadząca odwiedziłam wszystkie stoiska promujące wieś. W tym roku w ramach projektu „Tradycje wsi obecne w  życiu mieszkańców” Program Społecznik na lata 2019-2021- Program Marszałkowski na Dożynkach gminnych było wyjątkowo pięknie, bogato i kolorowo za sprawą prześlicznych stoisk promujących wsie. I tak zaprezentowały swoje stoiska następujące sołectwa: Święciechów, Dominikowo, Niemieńsko, Kiełpino, Chomętowo i Drawno. Z podziwem można było popatrzyć na cudowne rzeczy, które panie zaprezentowały na swoich stoiskach. Ponadto podczas Dożynek odbyły się w ramach projektu „Tradycje wsi obecne w życiu mieszkańców” jeszcze dwa konkursy: „warzywny mix” oraz „najlepszy produkt rolny”. Tradycją dożynkową jest prezentowanie swoich wieńców przez poszczególne sołectwa. W tym roku kolejny raz członkowie jury mieli bardzo ciężkie zadanie, gdyż wieńce były przepiękne, misternie utkane, o bogatych kompozycjach, z niezwykle oryginalnymi pomysłami kompozycyjnymi. Swoje wieńce zaprezentowały następujące sołectwa: Święciechów, Kiełpino, Dominikowo, Barnimie, Drawno, Niemieńsko, Chomętowo, Brzeziny. Należy dodać, że praca nad wieńcem jest niezwykle wymagająca. Przygotowania zaczynają się kilka miesięcy wcześniej, wymagają dokładności, staranności, kreatywności i wielu, wielu godzin pracy…, czego efektem są właśnie wieńce dożynkowe. Należy przyznać, że wieńce w naszej gminie są zawsze przepiękne, co świadczy o niezwykłych zdolnościach rąk, które je tworzą.

Ponadto zgodnie z dożynkowym obyczajem na scenie zaprezentowano przyśpiewki dożynkowe. W tym roku w przeglądzie przyśpiewek udział wzięły następujące sołectwa: Chomętowo, Drawno, Dominikowo, Barnimie, Kiełpino, Niemieńsko, Brzeziny oraz zespół śpiewaczy Drawianki. Wszystkim zespołom Burmistrz Andrzej Chmielewski wraz z zaproszonymi gośćmi wręczyli podziękowania oraz nagrody pieniężne.

Wieczorem gości bawił zespół, który przyjechał do nas z południa Polski - „Biesiada Polska”. Ale zanim rozpoczęła się zabawa, zostały rozstrzygnięte poszczególne konkursy                           i wręczone nagrody. Wyniki zamieszczamy poniżej.

   Nagrody w konkursach zostały ufundowane przez:               

- Gminę Drawno – nagrody za wieńce dożynkowe oraz przyśpiewki,

- Starostwo Powiatowe w Choszcznie- nagroda za I miejsce w konkursie na wieniec dożynkowy,

- Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - nagrody zakupione dla wszystkich sołectw biorących udział w konkursie na wieńce dożynkowe,

- Projekt „Tradycje wsi obecne w życiu mieszkańców” – Program Społecznik - Program Marszałkowski, w ramach którego część środków przeznaczyliśmy na zakup materiałów potrzebnych do przygotowania wieńców, a część zostało przeznaczone na zakup nagród                            w konkursach- najlepsze stoisko promocyjne wsi, konkurs warzywny mix, konkurs najlepszy produkt rolny.

Dziękujemy również sponsorom. A są nimi: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego; Starostwo Powiatowe w Choszcznie; Nadleśnictwo Drawno; Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy w Choszcznie; RSP Rzecko; Przemysław Mydlak firma KMD; Tomasz Apoczkin firma Tom Bruk; Paweł Szubert firma Budpak; Goodvalley AGRO; Firma Budowlana "ARAS" Arkadiusz Głowacki.

Ponadto podziękowania składamy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie Dożynek i samym uczestnikom. To dzięki Wam wszystkim te Dożynki były niezwykle piękne.

WYNIKI  POSZCZEGÓLNYCH KONKURSÓW

„WARZYWNY MIX”

I m. KGW DOMINIKOWO ”Leczo warzywne”

II m. WŁADYSŁAWA SZCZODROWSKA ” Zupa porowa”

III m. AGNIESZKA LECIEJEWSKA „Tarta warzywna”

„NAJLEPSZY PRODUKT LOKALNY”

 I m. KATARZYNA I TOMASZ BUCHAJCZYK -  „Czym chata bogata-Katarynkowe     przysmaki”

 II m. SOŁECTWO NIEMIEŃSKO „Swojskie wyroby mięsne”

 III m. ANETA SKOCZYLAS „Serowa wędzonka”

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD W GMINIE DRAWNO

I m. BOGDAN BOŻKO

II m. DANUTA ZIELIŃSKA

III m. AGNIESZKA KASPRZAK

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY:

I MIEJSCE- sołectwo Drawno

II MIEJSCE – sołectwo Dominikowo

III MIEJSCE- sołectwo Barnimie

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Izabela Kowalczyk