Działaj Lokalnie w Drawnie

Z przyjemnością informujemy, że wniosek Stowarzyszenia Ludzi Bezrobotnych w Drawnie został zarekomendowany do dofinansowania kwotą w wysokości 4000,00 zł ze środków Programu „Działaj Lokalnie” i środków Gminy Drawno na projekt pod nazwą: „MotyLove -dbamy o zieloną przestrzeń”.

W ramach zadania zaplanowano częściowe uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Szkolnej
w Drawnie. Dzięki pozyskanym środkom rozpoczniemy zagospodarowania w zieleń kolejne miejsce w Drawnie.

Program "Działaj Lokalnie" dofinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie” PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, a także ze środków Gminy Drawno