Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach w gminie Drawno

Od 2017 r. rośnie udział kierowców znajdujących się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem alkoholu podczas drogowych kontroli trzeźwości. W 2017 r. nietrzeźwa była jedna na 160 skontrolowanych osób prowadzących pojazdy, trzy lata później – już jedna na 70 (w sumie było to blisko 99 tys.). W 2020 r. kierujący będący pod działaniem alkoholu spowodowali 1 656 wypadków (7,9% wypadków z winy kierujących), w których zginęło 216 osób (10,7% wszystkich ofiar z winy kierujących), a rannych zostało 1 847 osób (7,7% wszystkich rannych z winy kierujących). Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie odnotowali w 2021 r na terenie powiatu choszczeńskiego 6925 wykroczeń w kategorii bezpieczeństwa i porządku w komunikacji. Na terenie gminy Drawno ujawniono 20 kierujących pojazdami mechanicznymi po użyciu alkoholu i 6 kierujących pojazdem nie mechanicznym w stanie nietrzeźwości.

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drawnie podjęła współpracę ze Stacją Paliw Orlen w Drawnie na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach w gminie Drawno.

Od dnia 17 kwietnia 2023 r. na Stacji Paliw Orlen przy ul. Choszczeńskiej 70a w Drawnie można bezpłatnie dokonać sprawdzenia stanu trzeźwości urządzeniem AlcoBlow. W celu dokonania badania urządzeniem AlcoBlow należy zgłosić się do obsługi Stacji.