Gmina Drawno z kolejnym dofinansowaniem

W dniu 7 listopada 2023 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę w sprawie aktualizacji listy rankingowej dotyczącej operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach PROW 2014-2020.

Z przyjemnością informujemy, że wniosek Gminy Drawno pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) w m. Konotop, gmina Drawno” o wartości  4 699 999 zł otrzymał rekomendacje do dofinansowania w wysokości 100% wydatków kwalifikowanych. To kolejny wniosek gminy realizujący program poprawy gospodarki ściekowej na terenie gminy.