Gorący posiłek dla dzieci w szkole i przedszkolu

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie informuje o możliwości składania wniosków o gorący posiłek dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół. Przyznanie pomocy poprzedzone jest rodzinnym wywiadem środowiskowym uwzględniającym zasoby, możliwości i uprawnienia rodziny do zaspokojenia we własnym zakresie wnioskowanej potrzeby objęcia dziecka wsparciem w formie gorącego posiłku. Dochód na osobę w rodzinie nie może być wyższy od kwoty 792,00 zł (528,00 zł – kryterium na osobę w rodzinie x 150% = 792,00 zł).

Wnioski w formie papierowej można składać bezpośrednio u pracowników socjalnych, przesyłać drogą pocztową lub przesyłać elektronicznie na skrytkę ePUAP /MGOPSDrawno/SkrytkaESP

Szczegółowe informacje o dokumentach, można uzyskać bezpośrednio u pracowników socjalnych w godzinach pracy Ośrodka 7.30-15.30.