Grant strażacki

Złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek w ramach tzw. Grantów strażackich otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 000 zł. Pozyskana kwota zostanie przeznaczona na roboty budowlane związane z remontem posadzki w garażu strażnicy.